Музика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Музика-култура-изкуство, Култура и семиотика, Изкуството на театъра, както и практически курсове в областта на музикалната теория и история, практически индивидуални курсове, специален цикъл от курсове по сценична интерпретация и практически курсове в областта на музикалната практика. През третата и четвъртата година обучението се организира в два основни модула от пети до седми семестър и четири специализации в осми семестър, в които студентите избират да се обучават в една от предлаганите дванадесет специализации.

прочети още
Музика
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSB350 Обща история на музиката - ІІІ част MUSB450 Обща история на музиката - ІV част MUSB534 Музикален анализ - І част MUSB914 Семинари: Музикална история и теория - ІІI част
 • проф. Явор Конов, д.н. GENB040 Музика, култура, изкуство MUSB011 Музиката от древността до барока MUSB018 Музиката през XVIII и началото на XIX век MUSB350 Обща история на музиката - ІІІ част MUSB450 Обща история на музиката - ІV част MUSB634 Музикален анализ - II част MUSB700 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІІ част MUSB734 Полифония - I част MUSB834 Полифония - ІІ част MUSB909 Семинари: Научни семинари - І част MUSB914 Семинари: Музикална история и теория - ІІI част MUSB929 Семинари: Научни семинари - ІІ част MUSB949 Семинари: Научни семинари - ІV част
 • проф. д-р Георги Арнаудов GENB081 Структура, процес и технологии в съвременната музика MUCB055C Композиция MUCB056 Практика - І част MUCB061 Практика - ІІ част MUCB065C Композиция MUCB066 Стаж - І част MUCB072 Стаж - ІІ част MUCB075C Композиция MUCB085C Композиция MUSB001C Композиция MUSB002 Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника) MUSB006С Композиция MUSB007 Музикални елементи и солфеж (интониране) MUSB013 Музикални елементи и солфеж (ритмика и метрика) MUSB014C Композиция MUSB020 Музикални елементи и солфеж (слухов анализ) MUSB021C Композиция MUSB080 Сценична интерпретация - III част (работа със сценично пространство) MUSB081 Сценична интерпретация - IV част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB530 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - І част MUSB533 Хармония - I част MUSB630 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІ част MUSB633 Хармония - II част MUSB634 Музикален анализ - II част
 • проф. д-р Георги Петков MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част MUCB065 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IІ част MUCB070 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IIІ част MUCB075 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IV част MUSB001FM Фолклорни музикални изкуства MUSB006FM Фолклорни музикални изкуства MUSB012 Структура и развитие на българските фолклорни изкуства MUSB014FM Фолклорни музикални изкуства MUSB019 Музика и танц в българските фолклорни изкуства MUSB021FM Фолклорни музикални изкуства MUSB055FM Фолклорни музикални изкуства MUSB065FM Фолклорни музикални изкуства MUSB075FM Фолклорни музикални изкуства MUSB085FM Фолклорни музикални изкуства MUSB351 Инструментознание MUSB451 Инструментознание MUSB549 Музикална фолклористика I част MUSB649 Музикална фолклористика II част MUSB655 Основи на танцовото изкуство - ІІ част MUSB730 Компютърни нотни програми - I част MUSB753 Методика на обучението по музика и танц MUSB830 Компютърни нотни програми - ІІ част MUSB956 Оркестрови трудности - ІV част
 • проф. д-р Луиза Селло MUSB001W Духови инструменти MUSB006W Духови инструменти MUSB014W Духови инструменти MUSB021W Духови инструменти MUSB055W Духови инструменти MUSB075W Духови инструменти MUSB085W Духови инструменти
 • проф. д-р Марин Маринов MUSB045 Практическа физика и математика
 • проф. д-р Марио Хосен MUSB001S Струнни инструменти MUSB001V Цигулка MUSB006S Струнни инструменти MUSB006V Цигулка MUSB014S Струнни инструменти MUSB014V Цигулка MUSB021S Струнни инструменти MUSB021V Цигулка MUSB055S Струнни инструменти MUSB055V Цигулка MUSB065S Струнни инструменти MUSB065V Цигулка MUSB075S Струнни инструменти MUSB075V Цигулка MUSB085S Струнни инструменти MUSB085V Цигулка MUSB521 Оркестрови трудности - I част MUSB721 Оркестрови трудности - ІІ част MUSB759 Оркестрови трудности - III част
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUCB066 Стаж - І част MUCB072 Стаж - ІІ част MUSB001P Пиано MUSB006P Пиано MUSB014P Пиано MUSB021P Пиано MUSB055P Пиано MUSB058 Базов инструмент MUSB061 Базов инструмент MUSB062 Базов инструмент MUSB063 Базов инструмент MUSB065P Пиано MUSB075P Пиано MUSB085P Пиано MUSB753 Методика на обучението по музика и танц
 • проф. д-р Панайот Панайотов MUSB001G Китара MUSB006G Китара MUSB014G Китара MUSB021G Китара MUSB055G Китара MUSB065G Китара MUSB075G Китара MUSB085G Китара
 • проф. д-р Симо Лазаров MUSB001EC Електронна и компютърна музика MUSB006EC Електронна и компютърна музика MUSB014EC Електронна и компютърна музика MUSB021EC Електронна и компютърна музика MUSB055EC Електронна и компютърна музика MUSB065EC Електронна и компютърна музика MUSB075EC Електронна и компютърна музика MUSB316 Компютри и музика MUSB416 Моделиране и дигитализиране на творческия процес MUSB639 Музикални структури и софтуер за звуков синтез MUSB733 Софтуер за аудиодизайн - ІІ част
 • проф. д-р Стефан Драгостинов MUCB055C Композиция MUCB056 Практика - І част MUCB061 Практика - ІІ част MUCB065C Композиция MUCB066 Стаж - І част MUCB072 Стаж - ІІ част MUCB075C Композиция MUCB085C Композиция MUSB001C Композиция MUSB006С Композиция MUSB014C Композиция MUSB021C Композиция MUSB351 Инструментознание MUSB451 Инструментознание MUSB530 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - І част MUSB630 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІ част
 • проф. Людмил Ангелов MUSB001P Пиано MUSB006P Пиано MUSB014P Пиано MUSB021P Пиано MUSB055P Пиано MUSB065P Пиано MUSB075P Пиано MUSB085P Пиано MUSB513 Камерни ансамбли - І част MUSB613  Камерни ансамбли - ІІ част MUSB713 Камерни ансамбли - ІІІ част MUSB813 Камерни ансамбли - ІV част
 • доц. д-р Ангел Заберски MUCB066 Стаж - І част MUCB072 Стаж - ІІ част MUSB001K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB006К Поп и джаз клавишни инструменти MUSB014К Поп и джаз клавишни инструменти MUSB021К Поп и джаз клавишни инструменти MUSB055K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB065K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB075K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB085K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB533 Хармония - I част MUSB633 Хармония - II част
 • доц. д-р Възкресия Вихърова GENB038 Изкуството на театъра
 • доц. д-р Емил Трайчев MUSB580 Основи на тонрежисурата - І част MUSB581 Музикална акустика - І част MUSB668 Студио - І част MUSB669 Студио - ІІ част MUSB678 Студио - ІІІ част MUSB679 Студио - ІV част MUSB680 Основи на тонрежисурата II част MUSB681 Музикална акустика II част MUSB701 Софтуер за аудиодизайн MUSB728 Основи на мастеринга MUSB733 Софтуер за аудиодизайн - ІІ част MUSB881 Компютърни системи в звукозаписа MUSB892 Звукови монтажи MUSB970 Проект: Студио - ІV част
 • доц. д-р Нина Найденова MUSB078 Сценична интерпретация - I част (работа с музикален и танцов текст) MUSB079 Сценична интерпретация - II част (работа с музикална и танцова творба) MUSB080 Сценична интерпретация - III част (работа със сценично пространство) MUSB081 Сценична интерпретация - IV част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB542 Актьорско майсторство - І част MUSB543 Актьорско майсторство - ІІ част MUSB544 Актьорско майсторство - ІІІ част MUSB545 Актьорско майсторство - ІV част MUSB548 Сценична интерпретация – V част MUSB552 Сценична интерпретация - VI част MUSB565 Сценична интерпретация - VII част MUSB566 Сценична интерпретация – VIII част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB911 Проект - Музикално-театрално ателие - І част MUSB951 Проект - Музикално-театрално ателие - ІІ част MUSB961 Проект - Музикално-театрално ателие - ІІІ част MUSB971 Проект - Музикално-театрално ателие - ІV част
 • доц. д-р Росица Бечева MUSB001EC Електронна и компютърна музика MUSB002 Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника) MUSB006EC Електронна и компютърна музика MUSB007 Музикални елементи и солфеж (интониране) MUSB013 Музикални елементи и солфеж (ритмика и метрика) MUSB014EC Електронна и компютърна музика MUSB020 Музикални елементи и солфеж (слухов анализ) MUSB021EC Електронна и компютърна музика MUSB055EC Електронна и компютърна музика MUSB065EC Електронна и компютърна музика MUSB075EC Електронна и компютърна музика MUSB316 Компютри и музика MUSB639 Музикални структури и софтуер за звуков синтез MUSB930 Проект: Студио - І част MUSB940 Проект: Студио - ІІ част MUSB960 Проект: Студио - ІІІ част
 • доц. д-р Татяна Соколова MUSB536 Хореографска импровизация - І част MUSB556 Основи на танцовото изкуство - І част MUSB558 Български екзерсис - I част MUSB632 Хореографска композиция и режисура - ІІ част MUSB636 Хореографска импровизация - ІІ част MUSB658 Български екзерсис - II част MUSB760 Постановъчна работа - I част MUSB860 Постановъчна работа - II част MUSB863 Обработка на български народни танци - II част
 • доц. Димитър Василев MUCB056 Практика - І част MUCB061 Практика - ІІ част MUCB066 Стаж - І част MUCB072 Стаж - ІІ част MUSB341 Звук / микрофонна техника - І част MUSB441 Звук / микрофонна техника - II част MUSB580 Основи на тонрежисурата - І част MUSB581 Музикална акустика - І част MUSB582 Звукотехника - І част MUSB680 Основи на тонрежисурата II част MUSB681 Музикална акустика II част MUSB682 Звукотехника II част MUSB701 Софтуер за аудиодизайн MUSB728 Основи на мастеринга MUSB781 Пространствена акустика MUSB783 Студийна техника и технологии I част MUSB881 Компютърни системи в звукозаписа MUSB883 Студийна техника и технологии II част MUSB892 Звукови монтажи MUSB930 Проект: Студио - І част MUSB940 Проект: Студио - ІІ част MUSB960 Проект: Студио - ІІІ част MUSB996 Проект: Поп/джаз ателие - ІІ част
 • гл. ас. д-р Ана Линчева MUSB058 Базов инструмент MUSB061 Базов инструмент MUSB062 Базов инструмент MUSB063 Базов инструмент MUSB078 Сценична интерпретация - I част (работа с музикален и танцов текст) MUSB079 Сценична интерпретация - II част (работа с музикална и танцова творба) MUSB080 Сценична интерпретация - III част (работа със сценично пространство) MUSB081 Сценична интерпретация - IV част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB542 Актьорско майсторство - І част MUSB543 Актьорско майсторство - ІІ част MUSB544 Актьорско майсторство - ІІІ част MUSB545 Актьорско майсторство - ІV част MUSB548 Сценична интерпретация – V част MUSB552 Сценична интерпретация - VI част MUSB565 Сценична интерпретация - VII част MUSB566 Сценична интерпретация – VIII част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB911 Проект - Музикално-театрално ателие - І част MUSB951 Проект - Музикално-театрално ателие - ІІ част MUSB961 Проект - Музикално-театрално ателие - ІІІ част MUSB971 Проект - Музикално-театрално ателие - ІV част
 • гл. ас. д-р Златка Златкова MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част MUCB065 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IІ част MUCB070 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IIІ част MUCB075 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IV част MUSB058 Базов инструмент MUSB061 Базов инструмент MUSB062 Базов инструмент MUSB063 Базов инструмент
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене MUSB539 Вокални ансамбли - І част MUSB618 Вокални ансамбли - ІІ част MUSB713 Камерни ансамбли - ІІІ част MUSB753 Методика на обучението по музика и танц MUSB755 Вокални ансамбли - ІІІ част MUSB818 Вокални ансамбли - ІV част MUSB995 Проект: Поп/джаз ателие - І част MUSB996 Проект: Поп/джаз ателие - ІІ част MUSB997 Проект: Поп/джаз ателие - ІІІ част MUSB998 Проект: Поп/джаз ателие - ІV част
 • гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол GENB026 Човешката култура
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част MUCB065 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IІ част MUCB070 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IIІ част MUCB075 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IV част MUSB001FD Фолклорни танцови изкуства MUSB006FD Фолклорни танцови изкуства MUSB012 Структура и развитие на българските фолклорни изкуства MUSB014FD Фолклорни танцови изкуства MUSB019 Музика и танц в българските фолклорни изкуства MUSB021FD Фолклорни танцови изкуства MUSB055FD Фолклорни танцови изкуства MUSB065FD Фолклорни танцови изкуства MUSB075FD Фолклорни танцови изкуства MUSB085FD Фолклорни танцови изкуства MUSB536 Хореографска импровизация - І част MUSB556 Основи на танцовото изкуство - І част MUSB558 Български екзерсис - I част MUSB632 Хореографска композиция и режисура - ІІ част MUSB636 Хореографска импровизация - ІІ част MUSB655 Основи на танцовото изкуство - ІІ част MUSB658 Български екзерсис - II част MUSB753 Методика на обучението по музика и танц MUSB760 Постановъчна работа - I част MUSB763 Обработка на български народни танци - I част MUSB860 Постановъчна работа - II част MUSB863 Обработка на български народни танци - II част
 • гл. ас. д-р Методи Методиев GENB026 Човешката култура
 • гл. ас. д-р Нели Маринкова MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене MUSB995 Проект: Поп/джаз ателие - І част MUSB996 Проект: Поп/джаз ателие - ІІ част MUSB997 Проект: Поп/джаз ателие - ІІІ част MUSB998 Проект: Поп/джаз ателие - ІV част
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова MUSB001EC Електронна и компютърна музика MUSB006EC Електронна и компютърна музика MUSB014EC Електронна и компютърна музика MUSB021EC Електронна и компютърна музика
 • д-р Ермила Швайцер MUCB056 Практика - І част MUCB061 Практика - ІІ част MUCB066 Стаж - І част MUCB072 Стаж - ІІ част MUSB014P Пиано MUSB513 Камерни ансамбли - І част MUSB539 Вокални ансамбли - І част MUSB613  Камерни ансамбли - ІІ част MUSB618 Вокални ансамбли - ІІ част MUSB713 Камерни ансамбли - ІІІ част MUSB755 Вокални ансамбли - ІІІ част MUSB813 Камерни ансамбли - ІV част MUSB818 Вокални ансамбли - ІV част
 • почетен професор д-р Етиен Леви MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене MUSB995 Проект: Поп/джаз ателие - І част MUSB996 Проект: Поп/джаз ателие - ІІ част MUSB997 Проект: Поп/джаз ателие - ІІІ част MUSB998 Проект: Поп/джаз ателие - ІV част
 • д-р Кохар Андонян-Краджян MUSB001S Струнни инструменти MUSB006S Струнни инструменти MUSB014S Струнни инструменти MUSB021S Струнни инструменти MUSB055S Струнни инструменти MUSB065S Струнни инструменти MUSB075S Струнни инструменти MUSB085S Струнни инструменти
 • д-р Милко Милков MUSB058 Базов инструмент MUSB061 Базов инструмент MUSB062 Базов инструмент MUSB063 Базов инструмент
 • д-р Павлина Величкова MUSB002 Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника) MUSB007 Музикални елементи и солфеж (интониране) MUSB013 Музикални елементи и солфеж (ритмика и метрика) MUSB020 Музикални елементи и солфеж (слухов анализ)
 • преп. Камелия Тодорова MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене
 • преп. Симеон Симеонов MUSB079 Сценична интерпретация - II част (работа с музикална и танцова творба) MUSB080 Сценична интерпретация - III част (работа със сценично пространство) MUSB081 Сценична интерпретация - IV част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB542 Актьорско майсторство - І част MUSB543 Актьорско майсторство - ІІ част MUSB544 Актьорско майсторство - ІІІ част MUSB545 Актьорско майсторство - ІV част MUSB548 Сценична интерпретация – V част MUSB552 Сценична интерпретация - VI част MUSB565 Сценична интерпретация - VII част MUSB566 Сценична интерпретация – VIII част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB911 Проект - Музикално-театрално ателие - І част MUSB951 Проект - Музикално-театрално ателие - ІІ част MUSB961 Проект - Музикално-театрално ателие - ІІІ част MUSB971 Проект - Музикално-театрално ателие - ІV част
 • Бойко Даскалов MUSB045 Практическа физика и математика MUSB668 Студио - І част MUSB669 Студио - ІІ част MUSB678 Студио - ІІІ част MUSB679 Студио - ІV част
 • Борислав Петров MUSB001PI Ударни инструменти MUSB006PI Ударни инструменти MUSB014PI Ударни инструменти MUSB021PI Ударни инструменти MUSB055PI Ударни инструменти MUSB065PI Ударни инструменти MUSB075PI Ударни инструменти MUSB085PI Ударни инструменти
 • Валери Градинарски MUSB001G Китара MUSB006G Китара MUSB014G Китара MUSB021G Китара MUSB055G Китара MUSB065G Китара MUSB075G Китара MUSB085G Китара
 • Кирил Янев MUSB341 Звук / микрофонна техника - І част MUSB441 Звук / микрофонна техника - II част MUSB582 Звукотехника - І част MUSB668 Студио - І част MUSB669 Студио - ІІ част MUSB678 Студио - ІІІ част MUSB679 Студио - ІV част MUSB682 Звукотехника II част MUSB781 Пространствена акустика MUSB892 Звукови монтажи
 • Лиляна Хусен MUSB006S Струнни инструменти MUSB014S Струнни инструменти MUSB021S Струнни инструменти
 • Маргарита Калчева MUSB014S Струнни инструменти MUSB021S Струнни инструменти
 • Найден Тодоров MUSB539 Вокални ансамбли - І част MUSB618 Вокални ансамбли - ІІ част MUSB755 Вокални ансамбли - ІІІ част MUSB818 Вокални ансамбли - ІV част
 • Нелка Петкова MUSB001FM Фолклорни музикални изкуства MUSB085FM Фолклорни музикални изкуства
 • Николай Шейнов MUSB001G Китара MUSB006G Китара MUSB014G Китара MUSB021G Китара MUSB055G Китара MUSB065G Китара MUSB075G Китара MUSB085G Китара
 • Симеон Симеонов MUSB078 Сценична интерпретация - I част (работа с музикален и танцов текст)
 • Явор Желев MUSB001W Духови инструменти MUSB006W Духови инструменти MUSB014W Духови инструменти MUSB021W Духови инструменти MUSB055W Духови инструменти MUSB065W Духови инструменти MUSB075W Духови инструменти MUSB085W Духови инструменти