Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Кратко представяне на програмата:

The program is based on the latest trends in the world of economics and business and aims to provide extensive training for future staff in the field of management, marketing, finance and tourism.

Within the first three years of study, students receive extensive theoretical and practical training, knowledge and skills. They are aimed both at learning the general economic theory and logic and towards analyzing the contemporary business development trends in the context of digitalization, IT development and dynamic change of relationships and expectations of economic entities. During this part of the training, students get acquainted with the basics of economics, finance, management, marketing. This training allows specialized knowledge and skills deepening within the four proposed specializations: "Management", "Marketing", "Finance and Accounting", "Hospitality". The specializations run through the third year of study and are held in Thessaloniki, University of York Europe Campus, CITY College.

прочети още
Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)
 • проф. Дияна Янкова, д.н. SHEB109 Академични умения по английски език
 • проф. д-р Димитър Николов SHEB602 Операционен мениджмънт
 • проф. д-р Иван Боевски BAMB537 Управление на връзките с клиенти /CRM/ BAMB801 Международен маркетинг SHEB501 Стратегии за управление на маркетинга SHEB700 Финансиране на проекти SHEB754 Предприемачество и иновации SHEB757 Практика SHEB800 B2B Маркетинг SHEB817 Стаж
 • проф. д-р Иванка Данева SHEB601 Финансово управление SHEB605 Финансови институции и пазари SHEB610 Инвестиционен мениджмънт
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BABB843 Управление на проекти
 • проф. д-р Сава Гроздев SHEB104 Количествени методи за бизнеса
 • проф. д-р Светла Бъчварова-Пиралкова BAMB801 Международен маркетинг
 • проф. д-р Стефан Стефанов BAFB505 Международни финанси
 • проф. д-р Събина Ракарова BAMB524 Практика SHEB107 Проект: Принципи на микроикономиката
 • доц. д-р Ангел Георгиев BABB646 Предприемачество и бизнес BABB704 Управление на иновационния процес
 • доц. д-р Боян Жеков SHEB609 Дигитална трансформация SHEB708 IT мениджмънт
 • доц. д-р Виктор Аврамов BABB568 Практика по бизнес администрация
 • доц. д-р Деница Топчийска SHEB303 Въведение в правото
 • доц. д-р Димитър Панайотов BABB568 Практика по бизнес администрация BUBB809 Лидерство, предприемачество и фирмена култура
 • доц. д-р Едуард Маринов SHEB750 Въведение в икономиката на развитието SHEB751 Международна търговия и световни пазари SHEB757 Практика SHEB810 Бизнес в нововъзникващите и развиващите се икономики SHEB817 Стаж
 • доц. д-р Елмира Банчева BUBB619 Управление на човешкия капитал SHEB504 Организационно поведение SHEB507 Проект: Организационно поведение
 • доц. д-р Емил Калчев BAFB860 Стаж SHEB601 Финансово управление SHEB610 Инвестиционен мениджмънт SHEB752 Публични финанси
 • доц. д-р Ирена Емилова BATB871 Управление на туристическа дестинация BUTB015 Въведение в туризма BUTB204 Управление на допълнителните услуги в туризма BUTB502 Семинар: Иновации в туризма I част
 • доц. д-р Ирена Николова BUBB817 Управление на малкия и среден бизнес SHEB108 Проект: Въведение в управлението SHEB111 Управленски техники и подходи SHEB201 Принципи на управлението SHEB202 Европейски съюз SHEB209 Проект: Европейски съюз SHEB814 Финансиране на външнотърговската дейност
 • доц. д-р Кирил Радев BABB868 Стаж по бизнес администрация - ІІ BUBB803 Системи за управление на качеството
 • доц. д-р Милена Караилиева BABB868 Стаж по бизнес администрация - ІІ BATB871 Управление на туристическа дестинация BUBB619 Управление на човешкия капитал BUTB501 Практика: Екскурзоводство
 • доц. д-р Надежда Димова BAMB524 Практика BAMB644 Управление на ритейла BAMB701 Маркетинг на услугите BAMB802 Управление на продажбите BAMB819 Стаж BAMB825 Устойчив маркетинг SHEB210 Проект: Принципи на маркетинга SHEB401 Принципи на маркетинга SHEB604 Потребителско поведение
 • доц. д-р Надя Маринова BABB568 Практика по бизнес администрация BABB868 Стаж по бизнес администрация - ІІ
 • доц. д-р Пламен Илиев BAFB567 Практика: Счетоводство и одит BAFB659 Финансов контрол BAFB771 Семинар: Измами и злоупотреби във финансовото управление
 • доц. д-р Полина Михова SHEB205 Информационни технологии за управление SHEB505 Вземане на решения с информационни технологии SHEB609 Дигитална трансформация
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAFB763 Търговско банкиране І част BAFB765 Финансово планиране BAFB860 Стаж
 • доц. д-р Силвия Цонева SHEB303 Въведение в правото SHEB606 Принципи на търговското право
 • доц. д-р Соня Алексиева BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации BATB735 Хотелиерство и ресторантьорство BUTB806 Стаж: Хотелиерство и рестораньорство
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAFB500 Финансово счетоводство BAFB567 Практика: Счетоводство и одит SHEB402 Принципи на счетоводството SHEB502 Управленско счетоводство
 • доц. д-р Теодора Ризова BUTB501 Практика: Екскурзоводство BUTB803 Отговорен туризъм
 • доц. д-р Цветелина Маринова BAFB505 Международни финанси BAFB518 Пари и парична политика SHEB508 Международна политическа икономия SHEB510 Проект: Международна икономика SHEB511 Корпоративна устойчивост SHEB709 Разработване на бизнес идея и бизнес план SHEB755 Социална икономика и устойчиви финанси SHEB758 Проект: Кръгова и социална икономика
 • доц. д-р Юлиана Василева BABB646 Предприемачество и бизнес BABB704 Управление на иновационния процес BABB843 Управление на проекти
 • доц. Стефан Стефанов SHEB103 Принципи на микроикономиката SHEB203 Принципи на макроикономиката SHEB208 Проект: Принципи на макроикономиката
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BUBB709 Контролинг системи
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов BAMB644 Управление на ритейла BAMB746 Управление на верига за доставки BAMB819 Стаж SHEB210 Проект: Принципи на маркетинга SHEB401 Принципи на маркетинга SHEB509 Управление на продукти, марки и взаимоотношенията с потребителите SHEB604 Потребителско поведение SHEB611 Проект: Потребителско поведение SHEB612 Мениджмънт в дигиталната сфера SHEB711 Развитие и управление на корпоративна идентичност
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева BABB868 Стаж по бизнес администрация - ІІ SHEB104 Количествени методи за бизнеса SHEB206 Анализ на икономически данни SHEB211 Проект: Бизнес статистика SHEB405 Принципи на бизнес статистика SHEB801 Стратегическо мислене в бизнеса
 • гл. ас. д-р Елена Спасова SHEB103 Принципи на микроикономиката SHEB107 Проект: Принципи на микроикономиката SHEB203 Принципи на макроикономиката SHEB208 Проект: Принципи на макроикономиката SHEB707 Международни бизнес стратегии SHEB713 Управление на настаняванията SHEB750 Въведение в икономиката на развитието SHEB751 Международна търговия и световни пазари SHEB757 Практика SHEB811 Индустриална организация SHEB817 Стаж SHEB818 Проект: Индустриална организация
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAFB801 Анализ на риска SHEB206 Анализ на икономически данни SHEB605 Финансови институции и пазари SHEB714 Финансов контрол и управление на информацията в хотелиерството SHEB815 Управление на риска
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BUTB501 Практика: Екскурзоводство BUTB502 Семинар: Иновации в туризма I част BUTB806 Стаж: Хотелиерство и рестораньорство
 • гл. ас. д-р Мария Тумбева SHEB110 Умения за изграждане на кариера SHEB112 Кариерно развитие и планиране SHEB504 Организационно поведение SHEB507 Проект: Организационно поведение
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BAFB768 Въведение в управлението на инвестиционния портфейл BAFB858 Принципи на иконометрията BAFB860 Стаж
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева SHEB756 Управление на кръговата икономика SHEB758 Проект: Кръгова и социална икономика SHEB816 Управление на социалното предприемачество
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB660 Финансов анализ BAFB765 Финансово планиране BAFB860 Стаж SHEB707 Международни бизнес стратегии SHEB812 Финансиране и оценка на стартиращ бизнес
 • гл. ас. д-р Росица Накова SHEB501 Стратегии за управление на маркетинга SHEB753 Маркетингова среда SHEB813 Маркетингови иновации
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации BAMB524 Практика BAMB725 Проект Предизвикателствата пред маркетинговите комуникации в дигиталната ера BAMB819 Стаж BAMB836 Връзки с обществеността (PR)
 • д-р Ефи Василео SHEB203 Принципи на макроикономиката
 • д-р Мариета Станчева BAFB500 Финансово счетоводство BAFB567 Практика: Счетоводство и одит BAFB772 Счетоводен анализ на нефинансови институции
 • преп. Андрей Андреев SHEB109 Академични умения по английски език
 • Aggeliki Papakonstantinou   SHEB110 Умения за изграждане на кариера SHEB401 Принципи на маркетинга
 • Agnes Brunet   SHEB303 Въведение в правото SHEB511 Корпоративна устойчивост
 • Christos Liassides   SHEB501 Стратегии за управление на маркетинга SHEB602 Операционен мениджмънт
 • Dr. Alexandra Prodromidou   SHEB202 Европейски съюз
 • Dr. Alexandros Kapoulas   SHEB604 Потребителско поведение
 • Dr. Andreas Alexiou   SHEB103 Принципи на микроикономиката
 • Dr. Andrew Salisbury   SHEB205 Информационни технологии за управление SHEB505 Вземане на решения с информационни технологии
 • Dr. Evi Mattheopoulou   SHEB201 Принципи на управлението SHEB504 Организационно поведение
 • Dr. Petros Golitsis   SHEB104 Количествени методи за бизнеса SHEB405 Принципи на бизнес статистика
 • Dr. Sotiros Bellos   SHEB605 Финансови институции и пазари
 • Violeta Sfouri   SHEB402 Принципи на счетоводството
 • Жулиета Серафимова BUTB502 Семинар: Иновации в туризма I част
 • Милена Малиновска SHEB402 Принципи на счетоводството SHEB502 Управленско счетоводство SHEB605 Финансови институции и пазари SHEB608 Проект: Финансови пазари и институции
 • Мина Карпузова SHEB700 Финансиране на проекти
 • Мина Костова SHEB504 Организационно поведение SHEB604 Потребителско поведение
 • Силвана Миленова SHEB401 Принципи на маркетинга SHEB501 Стратегии за управление на маркетинга
 • Силвия Зарева BAMB701 Маркетинг на услугите
 • Тихомир Тихомиров SHEB602 Операционен мениджмънт
 • Цанко Донков   BUBB809 Лидерство, предприемачество и фирмена култура