Психология (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

In Year 1 and Year 2 of the program students are offered general education courses, introductory courses (in general psychology, cognitive science, personality psychology, social psychology, clinical psychology, etc.), and practical courses (research methods in psychology, statistics in behavioral research, communication skills and academic writing in English). In Year 3 and Year 4, students choose among several advanced courses in methodology of psychological research, and form a concentration either in cognitive science or in clinical psychology. The program is in compliance with the rules of EuroPsy (the requirements of the European Federation of Psychological Associations for professional training of psychologists).

прочети още
Психология (на английски език)
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE301 Невропсихология
 • проф. д-р Васил Гарнизов PSYE213 Антропология
 • проф. д-р Елена Андонова PSYE103 Комуникационни умения и академично писане на английски език - I част PSYE114 Усвояване на езика PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част
 • проф. д-р Енчо Герганов PSYE313 Психологическо тестиране PSYE314 Памет и обучение
 • проф. д-р Лилия Гурова PSYE109 История и философия на психологията - І част PSYE110 История и философия на психологията - ІІ част PSYE112 Умения за разсъждения PSYE214 Етика за психолози PSYE704 Изготвяне на предложения за изследователски проект
 • проф. д-р Магдалена Елчинова PSYE213 Антропология
 • проф. д-р Морис Гринберг PSYE112 Умения за разсъждения PSYE312 Психологическо скалиране PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE421 Проследяване на движенията на очите PSYE502 Основи на моделирането в психологията PSYE503 Модели и симулации в съвременната когнитивна психология
 • доц. д-р Димитър Атанасов PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - І част PSYE108 Статистика в поведенческите изследвания - ІІ част PSYE302 Психологически извод
 • доц. д-р Елена Паспаланова PSYE202 Социална психология: Когнитивни процеси PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти
 • доц. д-р Камелия Ханчева PSYE408 Психодиагностика: възрастни
 • доц. д-р Маргарита Станкова PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE316 Психопатология PSYE317 Психопатология на развитието PSYE408 Психодиагностика: възрастни PSYE413 Психодиагностика - деца PSYE414 Клинично интервю
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYE105 Въведение в психологията - I част PSYE106 Въведение в психологията - II част PSYE208 Психология на развитието - I част PSYE410 Когнитивно развитие в детството PSYE418 Психология на развитието - II част
 • доц. д-р Николай Димитров PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти
 • доц. д-р Пенка Христова PSYE202 Социална психология: Когнитивни процеси PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE306 Мислене, разсъждение и решаване на проблеми PSYE314 Памет и обучение PSYE401 Методи и експериментални парадигми с измерване на време на реакция. Основи на E-prime
 • доц. д-р Феликс Диаз PSYE701 Психологически и социални перспективи на уврежданията
 • гл. ас. д-р Армине Джанян PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE401 Методи и експериментални парадигми с измерване на време на реакция. Основи на E-prime PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE702 Практика: психологическо изследване I част PSYE703 Практика: психологическо изследване II част
 • гл. ас. д-р Евгения Христова PSYE101 Изследователски методи в психологията - I част PSYE102 Изследователски методи в психологията - II част PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE421 Проследяване на движенията на очите PSYE702 Практика: психологическо изследване I част PSYE703 Практика: психологическо изследване II част
 • гл. ас. д-р Елена Пседерска PSYE319 Клинична психология - I част PSYE415 Психология на зависимостите
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE301 Невропсихология PSYE305 Възприятие PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE409 Стаж в лаборатория PSYE705 Проект: работа в лаборатория
 • гл. ас. д-р Кирил Костов PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE302 Психологически извод PSYE305 Възприятие PSYE311 Психофизика PSYE702 Практика: психологическо изследване I част PSYE703 Практика: психологическо изследване II част PSYE705 Проект: работа в лаборатория
 • гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова PSYE105 Въведение в психологията - I част PSYE106 Въведение в психологията - II част PSYE208 Психология на развитието - I част PSYE418 Психология на развитието - II част
 • гл. ас. д-р Мартин Янков PSYE207 Психология на личността - I част PSYE417 Психология на личността - II част
 • гл. ас. д-р Методи Коралов PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти PSYE313 Психологическо тестиране
 • гл. ас. д-р Михаела Барокова PSYE104 Комуникационни умения и академично писане на английски език - IІ част PSYE214 Етика за психолози PSYE313 Психологическо тестиране PSYE315 Език и съзнание PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYE317 Психопатология на развитието PSYE408 Психодиагностика: възрастни PSYE413 Психодиагностика - деца PSYE504 Стаж в клинична, организационна или обучителна среда
 • гл. ас. д-р Невена Димова PSYE103 Комуникационни умения и академично писане на английски език - I част
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYE319 Клинична психология - I част
 • гл. ас. д-р Соня Драгова PSYE320 Организационна психология - I част PSYE420 Организационна психология - II част PSYE504 Стаж в клинична, организационна или обучителна среда
 • ас. д-р Велислава Донкина PSYE419 Клинична психология - II част
 • ас. д-р Веселин Веселинов PSYE700 Качествени методи в психологията
 • ас. д-р Веселина Къдрева PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE409 Стаж в лаборатория
 • ас. д-р Йолина Петрова PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - І част PSYE108 Статистика в поведенческите изследвания - ІІ част PSYE314 Памет и обучение PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • ас. Мачей Иванович PSYE307 Въведение в психотерапията PSYE308 Увод в психоанализата PSYE399 Нови методи и съвременни подходи в психологическите науки и псхотерапевтичната практика PSYE422 Въведение в психотерапията II PSYE504 Стаж в клинична, организационна или обучителна среда
 • д-р Ирина Георгиева PSYE415 Психология на зависимостите
 • д-р Мария Дамянова PSYE505 Клинично невропсихологично оценяване
 • Емилиян Крумов PSYE414 Клинично интервю
 • Ирена Попова Павлова PSYE410 Когнитивно развитие в детството