Мода

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Антропология, Обща история на изобразителното изкуство, Древни цивилизации; аудиторни курсове като - Въведение в модния дизайн, Конструиране и моделиране на облеклото, Модни аксесоари, Проучвания и прогнози в модата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани аудиторни курсове към програмата, тренингови учебни форми и стажове. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Мода
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Веселина Манева ARTB299 Законодателство в изкуството и дизайна
 • проф. д-р Елена Тодорова ARTB938 Трикотаж - ІІ част MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB508 Печатни техники в текстила - І част MODB509 Модни аксесоари - І част MODB514 Проект - текстил – щампи MODB608 Модни аксесоари - ІІ част MODB612 Проект "Текстилни експерименти и повърхности" MODB716 Проект: Уникални техники MODB720 Нестандартни накити MODB722 Проект: Нестандартни накити
 • проф. д-р Емилия Панайотова MODB101 Основи на дизайна - I част MODB201 Основи на дизайна - II част MODB607 Печатни техники в текстила - ІІ част MODB757 Уникални техники в текстила - I част MODB807 Уникални техники в текстила - II част
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. GENB095 Съвременният свят
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Димитър Гюдуров GENB095 Съвременният свят
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология MODB726 Култура на лукса и модата
 • доц. д-р Кристина Савова ARTB936 Стилове в облеклото през вековете MODB003 Графични изображения в модата MODB006 Визуализация на модна фигура MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB107 Технологични процеси при изработката на облекло – I част MODB207 Технологични процеси при изработката на облекло – II част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB310 Съвременни модни стилове MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB405 Модни тенденции MODB512 Проект: Детайли в облеклото MODB516 Дизайн на облекло: прет-а-порте колекции - I част MODB604 История на модата MODB611 Проект: Детайли в облеклото MODB614 Дизайн на облекло: прет-а-порте колекции - II част MODB724 Моден дизайн, производство и брандинг – I част MODB727 Градиране и моделиране за серийно производство MODB728 CAD системи и 3D визуализации в модната индустрия MODB730 Стаж MODB731 Семинар: Дипломиране MODB827 Моден дизайн, производство и брандинг – II част MODB829 Управление на специални събития в модната индустрия MODB830 Прототипиране на моден продукт MODB831 Стаж MODB832 Проект: Старт-ъп модна колекция
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Яна Дворецка MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB517 Дизайн лаборатория – I част MODB615 Дизайн лаборатория – II част MODB709 Теория на модата MODB713 Стаж MODB714 Проект: Моден дизайн MODB719 Експериментални практики в модата – I част MODB816 Стаж MODB817 Проект: Дизайн колекция MODB824 Експериментални практики в модата – II част MODB825 Мода и сцена
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова MODB312 Детайли на облеклото - І част MODB407 Компютърно конструиране на облекло (AutoCAD) MODB409 Детайли на облеклото - ІІ част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB513 Практика - І част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB610 Практика - ІІ част MODB705 CAD системи в модната индустрия MODB718 Конструктивни експерименти – I част MODB727 Градиране и моделиране за серийно производство MODB728 CAD системи и 3D визуализации в модната индустрия MODB803 CAD системи в модната индустрия MODB822 Конструктивни експерименти – II част MODB830 Прототипиране на моден продукт
 • гл. ас. д-р Румен Кожухаров ARTB856 Графично оформяне на портфолио за мода MODB108 Компютърно проектиране: Photoshop - І част MODB208 Компютърно проектиране: Photoshop - ІІ част MODB313 Компютърно проектиране: Illustrator - І част MODB413 Компютърно проектиране: Illustrator - ІІ част MODB732 Проект: Компютърно генериран дизайн MODB833 Семинар: Модно портфолио
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации BAMB703 Рекламна политика MODB829 Управление на специални събития в модната индустрия
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов MODB717 Модно портфолио – I част MODB821 Модно портфолио – II част
 • гл. ас. д-р Теодора Карамелска GENB095 Съвременният свят
 • ас. д-р Росица Рангелова ARTB648 Традиционни облекла MODB702 Мода и конфекция
 • ас. Кристина Колодеева MODB101 Основи на дизайна - I част MODB201 Основи на дизайна - II част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB512 Проект: Детайли в облеклото MODB516 Дизайн на облекло: прет-а-порте колекции - I част MODB611 Проект: Детайли в облеклото MODB614 Дизайн на облекло: прет-а-порте колекции - II част MODB723 Моден продукт – проектиране, иновации и креативни подходи – I MODB729 Анализ и дизайн на модни колекции MODB730 Стаж MODB731 Семинар: Дипломиране MODB826 Моден продукт – проектиране, иновации и креативни подходи – II част MODB831 Стаж MODB832 Проект: Старт-ъп модна колекция MODB833 Семинар: Модно портфолио
 • д-р Евгения Цанкова MODB509 Модни аксесоари - І част MODB608 Модни аксесоари - ІІ част MODB720 Нестандартни накити
 • д-р Йосиф Аструков MODB811 Фотография MODB823 Модата в дигитална среда
 • преп. Татяна Пенчева MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB309 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част
 • Ивияна Зашева MODB725 Моден мърчандайзинг MODB828 Стайлинг и презентация на моден продукт
 • Константин Касабов MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част
 • Мая Каранешева MODB517 Дизайн лаборатория – I част MODB615 Дизайн лаборатория – II част MODB706 Стайлинг MODB719 Експериментални практики в модата – I част MODB756 Устойчива мода MODB824 Експериментални практики в модата – II част MODB825 Мода и сцена
 • Милена Начева   MODB107 Технологични процеси при изработката на облекло – I част MODB207 Технологични процеси при изработката на облекло – II част
 • Милена Начева MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB309 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB515 Технология в облеклото – I част MODB613 Технология в облеклото – II част MODB721 Обемно проектиране и конструиране – I част MODB738 Обемно проектиране и конструиране – II част
 • Милка Александрова MODB725 Моден мърчандайзинг MODB828 Стайлинг и презентация на моден продукт
 • Петрунка Джукелова MODB312 Детайли на облеклото - І част MODB409 Детайли на облеклото - ІІ част MODB515 Технология в облеклото – I част MODB613 Технология в облеклото – II част
 • Теодора Момекова ARTB930 Трикотаж, І част ARTB936 Стилове в облеклото през вековете ARTB938 Трикотаж - ІІ част MODB604 История на модата MODB709 Теория на модата MODB756 Устойчива мода