История и археология ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Въведение в археологията, Историческо познание, Древните цивилизации, общообразователни курсове от областта на хуманитарните науки, древната и новата история. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
История и археология ДО
 • проф. Иван Гацов, д.н. ARHB002D Увод в праисторията ARHB101D Началото на човешката цивилизация ARHB521D Праистория на Близкия Изток ARHB531D Неолит на Балканите ARHB637D Каменно-медна епоха в Югоизточна Европа ARHB727D Скално и мобилно изкуство в праисторията
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036D Древните цивилизации
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB026D Историческото познание HISB516D Практика в архиви HISB518D Стаж HISB627D Практика в архиви HISB631D Светът на възрожденския българин HISB718D Дипломатическа история на България HISB723D Раждането на парламентарната демокрация HISB724D Семинар "in situ" - IІI част HISB725D Стаж HISB800D Проект „История и памет“ HISB817D Семинар "in situ" – IV част
 • проф. д-р Вилма Стоянова ARHB534D Методи в археологията
 • проф. д-р Румен Генов HISB517D Религия, политика, личности: от Уиклиф до Ришельо
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB026D Историческото познание
 • проф. д-р Цветанка Чолова ARHB021D История и археология на средновековна Европа HISB001D Исторически извори HISB320D История и археология на Византия HISB622D Югоизточна Европа през средните векове
 • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. HISB001D Исторически извори HISB620D Възрожденската идея на българите HISB715D Историята и нейните интерпретатори HISB816D История на настоящето
 • доц. д-р Биляна Костова ARHB018D Геодезически методи и картиране в археологията
 • доц. д-р Боян Думанов ARHB018D Геодезически методи и картиране в археологията ARHB019D От колекционерство към археология ARHB021D История и археология на средновековна Европа ARHB024D Теория в археологията ARHB523D Археология на българското средновековие ARHB550D Практика "Обработка на археологически находки" ARHB619D Византийска археология ARHB634D Археология на късната античност ARHB659D Практика "Археологически проучвания " ARHB660D Семинар "Archaeologia Crass" ARHB661D Практика "Картография и картиране в археологията" ARHB707D Българският средновековен град ARHB764D Стаж „Археологически обекти“ ARHB765D Семинар "Сравнителен анализ на археологически паметници" ARHB832D Археология на Великото преселение на народите ARHB869D Стаж "Теренни археологически проучвания" ARHB870D Проект "Приложение на оптически измервателни уреди в археологията" HISB320D История и археология на Византия
 • доц. д-р Димитър Гюдуров HISB011D Международни отношения през XIX век HISB416D Новото време и балканските нации HISB500D Семинар "История и съвременност" - І част HISB518D Стаж HISB519D Семинар "in situ" - І част HISB536D Етнически и религиозни общности на Балканите HISB540D Нации и революции през ХІХ век HISB610D Развитие на институционалната система на България HISB623D Политика на насилие – XIX-XX в. HISB625D Войната – мистика и лудост HISB627D Практика в архиви HISB708D Великите сили и българския национален въпрос HISB718D Дипломатическа история на България HISB724D Семинар "in situ" - IІI част HISB725D Стаж HISB800D Проект „История и памет“ HISB804D Балканите в двуполюсния свят HISB812D Изграждането на обединена Европа HISB821D Религиите в България HISB822D Териториалното статукво на Балканите след 1878 г. – политически фактори, войни и договори
 • доц. д-р Живко Лефтеров HISB009D Балканите ХХ в. HISB416D Новото време и балканските нации HISB420D Библиотеки и архиви в България HISB516D Практика в архиви HISB518D Стаж HISB536D Етнически и религиозни общности на Балканите HISB540D Нации и революции през ХІХ век HISB625D Войната – мистика и лудост HISB701D Българската държава и вероизповедните общности HISB704D Югоизточна Европа между двете световни войни HISB719D Забраненото (забравено) знание HISB724D Семинар "in situ" - IІI част HISB725D Стаж HISB800D Проект „История и памет“ HISB803D Студената война HISB812D Изграждането на обединена Европа HISB817D Семинар "in situ" – IV част HISB821D Религиите в България
 • доц. д-р Зарко Ждраков HISB310D Формиране на културното наследство HISB500D Семинар "История и съвременност" - І част HISB511D Културното наследство в българските земи HISB616D Култура и изкуство на Ренесанса HISB626D Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB627D Практика в архиви HISB628D Семинар "in situ" - IІ част HISB700D Семинар "Културно наследство"
 • доц. д-р Илиян Боянов ARHB011D Класическа археология ARHB014D Увод в нумизматиката ARHB019D От колекционерство към археология ARHB024D Теория в археологията ARHB505D Археология на Древна Елада ARHB551D Семинар "Монетна иконография" ARHB633D Римска археология ARHB634D Археология на късната античност ARHB659D Практика "Археологически проучвания " ARHB660D Семинар "Archaeologia Crass" ARHB743D Археологически аспекти на римското изкуство ARHB744D Римска архитектура ARHB748D Тракийска гробнична архитектура ARHB764D Стаж „Археологически обекти“ ARHB765D Семинар "Сравнителен анализ на археологически паметници" ARHB869D Стаж "Теренни археологически проучвания" GENB020D Въведения в архелогията
 • доц. д-р Лъчезар Стоянов HISB711D Коминтернът, СССР и Балканите
 • доц. д-р Майя Василева ARHB731D Егейски цивилизации. Егеида през бронзовата епоха
 • доц. д-р Мартин Осиковски HISB044D Европа на идеите и идеите за Европа
 • доц. д-р Ралица Берберова ARHB013D Нови археологически музей
 • доц. д-р Светла Янева HISB001D Исторически извори HISB314D Българите през ХV - ХVІІІ в. HISB514D Османската империя и Европа HISB516D Практика в архиви HISB519D Семинар "in situ" - І част HISB613D Реформи и кризи в Османската империя HISB624D Османската империя - институции и всекидневие HISB626D Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB628D Семинар "in situ" - IІ част HISB631D Светът на възрожденския българин HISB700D Семинар "Културно наследство" HISB725D Стаж
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов ARHB013D Нови археологически музей ARHB020D Човекът и метала. Европа през V – II хил. пр. Хр. ARHB024D Теория в археологията ARHB521D Праистория на Близкия Изток ARHB550D Практика "Обработка на археологически находки" ARHB552D Практика "Графична документация на праисторически артефакти" ARHB632D Ранножелязната епоха в Югоизточна Европа ARHB637D Каменно-медна епоха в Югоизточна Европа ARHB659D Практика "Археологически проучвания " ARHB730D Бронзовата епоха в Югоизточна Европа ARHB731D Егейски цивилизации. Егеида през бронзовата епоха ARHB764D Стаж „Археологически обекти“ ARHB765D Семинар "Сравнителен анализ на археологически паметници" ARHB839D Археология на Гърция през геометричната епоха ARHB868D Семинар "Праисторическа Тракия" ARHB869D Стаж "Теренни археологически проучвания"
 • гл. ас. д-р Живко Узунов ARHB005D Източните Балкани в І-во хилядолетие пр. Хр. ARHB018D Геодезически методи и картиране в археологията ARHB022D Интердисциплинарни изследвания в археологията ARHB023D Елинистическото злато ARHB534D Методи в археологията ARHB613D Строителство и архитектура в Древна Тракия ARHB635D Погребални обреди в Древна Тракия през І хил. пр. Хр. ARHB636D Тракийска археология ARHB659D Практика "Археологически проучвания " ARHB661D Практика "Картография и картиране в археологията" ARHB741D Тракийски гробници и съкровищници ARHB748D Тракийска гробнична архитектура ARHB763D Семинар "Топография на тракийски селищни комплекси" ARHB764D Стаж „Археологически обекти“ ARHB765D Семинар "Сравнителен анализ на археологически паметници" ARHB822D Археометрични изследвания ARHB830D Гръцка колонизация ARHB869D Стаж "Теренни археологически проучвания" ARHB870D Проект "Приложение на оптически измервателни уреди в археологията"
 • гл. ас. д-р Методи Методиев HISB012D Нова и най-нова история HISB518D Стаж HISB541D Историографията в Европа през ХІХ и ХХ век–теми и автори HISB621D Малките нации в Европа в края на ХІХ и началото на ХХ век HISB627D Практика в архиви HISB628D Семинар "in situ" - IІ част HISB700D Семинар "Културно наследство" HISB800D Проект „История и памет“ HISB802D Светът на мегамитовете - идеи, общество, институции HISB811D Международни отношения през XX в. HISB812D Изграждането на обединена Европа HISB817D Семинар "in situ" – IV част
 • гл. ас. д-р Петранка Неделчева ARHB002D Увод в праисторията ARHB101D Началото на човешката цивилизация ARHB531D Неолит на Балканите ARHB550D Практика "Обработка на археологически находки" ARHB552D Практика "Графична документация на праисторически артефакти" ARHB604D Археологическа документация ARHB637D Каменно-медна епоха в Югоизточна Европа ARHB659D Практика "Археологически проучвания " ARHB722D Системи на снабдяване и обмен в праисторията ARHB727D Скално и мобилно изкуство в праисторията ARHB764D Стаж „Археологически обекти“ ARHB765D Семинар "Сравнителен анализ на археологически паметници" ARHB868D Семинар "Праисторическа Тракия" ARHB869D Стаж "Теренни археологически проучвания"