Маркетинг мениджмънт ДО

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Маркетинг мениджмънт“ ДО дава възможност за получаване на знания и умения за реализация в областта на осъществяването и управлението на маркетинг процесите в съвременния бизнес, за завладяването и задържането на нови перспективни пазари, за създаването и прилагането на нови практики и процеси в управлението на маркетинговата дейност.

Програмата на обучение е съобразена с най-новите тенденции в развитието на маркетинга, брандинга и процесите в управление на маркетинга. Програмата дава съвременни познания за теорията и практиката на маркетинга и подготвя студентите за практическа реализация в организациите.

Образователната цел на обучението на магистърска програма „Маркетинг мениджмънт ” ДО е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти със специализирани функционални познания в областта на маркетинга и обща икономическа подготовка.

Екипът от преподаватели се състои от млади, висококвалифицирани и иновативни в методите на преподаване специалисти с богат академичен и професионален опит.

Курсовете в магистърска програма „Маркетинг мениджмънт” ДО са разработени на основата на консултации с български компании, активно участващи в международния бизнес, и с държавната администрация, регулираща тази дейност.

Обучението се реализира в рамките на два семестъра.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати, изучавали специалности от образователни области извън икономиката и бизнес управлението.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО
 • проф. Кристиан Банков, д.н. MBAM052D Бранд стратегии MBAM099D Проект: Бранд мениджмънт
 • проф. д-р Диана Копева MBAM222D Проект: Маркетингови стратегии MBAM290D Маркетингови стратегии
 • проф. д-р Иван Боевски MBAM048D Стратегии за управление на отношенията с клиенти MBAM058D Международни маркетингови стратегии MBAM222D Проект: Маркетингови стратегии MBAM225D Лятна школа: Маркетинг мениджмънт MBAM290D Маркетингови стратегии
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM016D Организация и управление на проекти MBAM036D Проект:Организация и управление на проекти
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM025D Количествени методи в икономиката
 • проф. д-р Снежанка Башева MBAM012D Счетоводство
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001D Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ваня Сланчева-Банева MBAM026D Маркетингови анализи MBAM029D Проект: Маркетингови анализи
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов MBAM069D Управление на маркетинга в социалните мрежи MBAM291D Управление на онлайн маркетинга MBAM293D Бизнес дизайн за иновации (Business Design for Innovation)
 • доц. д-р Диана Петрова MBAM012D Счетоводство
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM015D Организационно поведение MBAM220D Проект: Управленски функции и организационно поведение
 • доц. д-р Димитър Терзиев MBAM017D Теория за вземане на решения MBAM037D Проект: Теория за вземане на решения
 • доц. д-р Едуард Маринов MBAM058D Международни маркетингови стратегии MBAM098D Проект: Международни маркетингови стратегии MBAM292D Пазари и конкуренция: Фирмени стратегии
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян MBAM060D Маркетингови политики
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM014D Стратегически мениджмънт MBAM022D Мениджмънт MBAM023D Проект: Мениджмънт MBAM034D Проект: Стратегически мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008D Маркетинг MBAM033D Проект: Маркетинг MBAM047D Управление на маркетинга MBAM053D Проект: Управление на маркетинга MBAM060D Маркетингови политики MBAM075D Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт MBAM076D Принципи на маркетинга MBAM221D Проект: Принципи на маркетинга MBAM225D Лятна школа: Маркетинг мениджмънт
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM301D Маркетинг на финансовите услуги
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM042D Проект: Счетоводство
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов MBAM052D Бранд стратегии MBAM053D Проект: Управление на маркетинга MBAM075D Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт MBAM099D Проект: Бранд мениджмънт MBAM225D Лятна школа: Маркетинг мениджмънт
 • гл. ас. д-р Елена Спасова MBAM292D Пазари и конкуренция: Фирмени стратегии
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева MBAM013D Финанси MBAM043D Проект: Финанси MBAM301D Маркетинг на финансовите услуги
 • гл. ас. д-р Росица Накова MBAM062D Маркетингово управление на конкурентоспособността MBAM075D Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт MBAM223D Семинар: Маркетинг експертите на големите говорят
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MBAM027D Интегрирани маркетингови комуникации MBAM059D Мениджмънт на маркетинговите комуникации MBAM060D Маркетингови политики MBAM066D Проект: Мениджмънт на маркетинговите комуникации MBAM072D Създаване и управление на корпоративна репутация MBAM075D Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт MBAM223D Семинар: Маркетинг експертите на големите говорят MBAM293D Бизнес дизайн за иновации (Business Design for Innovation)
 • ас. Антонио Чолаков   MBAM069D Управление на маркетинга в социалните мрежи
 • ас. Цветелина Димитрова   MBAM061D Маркетинговите изследвания в практиката MBAM065D Проект: Приложни маркетингови изследвания
 • д-р Кремена Георгиева MBAM072D Създаване и управление на корпоративна репутация
 • Георги Малчев MBAM069D Управление на маркетинга в социалните мрежи MBAM291D Управление на онлайн маркетинга
 • Илиян Димитров MBAM293D Бизнес дизайн за иновации (Business Design for Innovation)
 • Юлиан Добрев MBAM061D Маркетинговите изследвания в практиката MBAM065D Проект: Приложни маркетингови изследвания