Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в професионално направление Туризъм с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на туризма. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на туристическия сектор в икономиката при пазарни условия в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на туристическия мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM005D Корпоративно управление MBAM032D Проект: Корпоративно управление MBAM679D Екипната дейност в управлението на туризма
 • проф. д-р Людмил Георгиев MBAM619D Регионално развитие и туризъм
 • проф. д-р Манол Рибов MBAM603D Квалиметрия и конкурентоспособност на туристическия продукт
 • проф. д-р Мариана Янева MBAM665D Управление на консултантския бизнес в туризма
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM614D Инвестиционна политика в туризма MBAM640D Икономика на туристическото предприятие MBAM647D Проект: Икономика на туристическото предприятие MBAM675D Публични отношения и политики в туризма MBAM682D Проект: Инвестиционна политика в туризма
 • доц. д-р Еленита Великова MBAM669D Туристически алианси MBAM671D Организационни структури в туризма
 • доц. д-р Ирена Емилова MBAM635D Магистърски стаж и аналитичен проект MBAM636D Мениджмънт на развлекателната индустрия MBAM638D Проект: Разработване на обект от развлекателната индустрия MBAM642D Управление и организация на туроператорската и турагентска дейност MBAM645D Туристически пазари MBAM649D Проект: Управление и организация на туроператорската и турагентска дейност MBAM652D Проект: Туристически пазари MBAM688D Моделиране на туристически пътувания MBAM689D Управление на туристически дестинации
 • доц. д-р Мария Николова MBAM605D Управленски информационни системи в туризма
 • доц. д-р Милена Караилиева MBAM603D Квалиметрия и конкурентоспособност на туристическия продукт MBAM632D Международен стратегически маркетинг в туризма MBAM635D Магистърски стаж и аналитичен проект MBAM646D Управление на човешките ресурси в туризма MBAM653D Проект: Управление на човешките ресурси MBAM677D Реинженеринг на процесите в туризма MBAM685D Проект: Маркетинг и реклама туризма MBAM689D Управление на туристически дестинации
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM612D Стратегическо управление в туризма MBAM619D Регионално развитие и туризъм MBAM620D Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма MBAM627D Семинар: Изследователска работа към програмата MBAM663D Езотеричен туризъм MBAM664D Проект: Езотеричен туризъм MBAM673D Индустрия на гостоприемството
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008D Маркетинг MBAM033D Проект: Маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова MBAM605D Управленски информационни системи в туризма MBAM632D Международен стратегически маркетинг в туризма MBAM684D Проект: Информациoнно осигуряване на туристическата фирма
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010D Банково дело MBAM013D Финанси MBAM043D Проект: Финанси MBAM654D Специфични инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес
 • доц. д-р Соня Алексиева MBAM635D Магистърски стаж и аналитичен проект MBAM641D Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM648D Проект: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM662D Мениджмънт на специалните събития в туризма MBAM691D Проект: Мениджмънт на специалните събития в туризма
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012D Счетоводство MBAM042D Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Теодора Ризова MBAM635D Магистърски стаж и аналитичен проект MBAM643D Международни стандарти в туризма MBAM644D Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM650D Проект: Международни стандарти в туризма MBAM651D Проект: Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM666D Проект: Управление на консултантския бизнес в туризма MBAM673D Индустрия на гостоприемството
 • доц. д-р Юлиана Василева MBAM675D Публични отношения и политики в туризма
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013D Финанси
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева MBAM654D Специфични инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес MBAM665D Управление на консултантския бизнес в туризма MBAM688D Моделиране на туристически пътувания
 • преп. Мариана Мелнишка MBAM681D Специализиран английски език в туризма
 • Симон Янков MBAM636D Мениджмънт на развлекателната индустрия MBAM638D Проект: Разработване на обект от развлекателната индустрия