История и комуникация

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена за студенти изучаващи правни науки, политически науки, публична администрация, история, журналистика, национална сигурност и социология, с интерес към историческите събития и процеси и тяхното комуникиране и медийно представяне.

прочети още
История и комуникация
 • проф. Петя Александрова, д.н. HCOB009 Визуална информация и документация
 • проф. Толя Стоицова, д.н. HCOB004 Харизматични личности и лидерство HCOB024 Семинар "Харизматични личности и лидерство"
 • проф. д-р Веселин Методиев HCOB008 Държавните институции и медиите в модерна България HCOB028 Семинар "Държава, институции и медийна среда" HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част HISB148 Семинар "История и съвременност" - III част
 • проф. д-р Димитър Вацов HCOB003 Истина и обективност HCOB022 Семинар "Философски теории за истината"
 • проф. д-р Михаил Мелтев HCOB001 Медии и исторически разказ HCOB021 Семинар "Кино и история"
 • проф. д-р Росен Стоянов HCOB006 Убеждаващата комуникация - техники и практики HCOB012 Политическа журналистика HCOB023 Проект: "Общество и обществени процеси" HCOB032 Проект: "Комуникационни практики"
 • доц. д-р Димитър Гюдуров HCOB007 История, религия, идеология - съвременният наратив HCOB027 Семинар "История, религия, идеология" HISB148 Семинар "История и съвременност" - III част HISB149 Семинар "История и съвременност" IV част
 • доц. д-р Евелина Христова HCOB004 Харизматични личности и лидерство HCOB024 Семинар "Харизматични личности и лидерство"
 • доц. д-р Живко Лефтеров HCOB006 Убеждаващата комуникация - техники и практики HCOB010 Конспиративни теории и публично пространство HCOB026 Проект: "Личността в историята" HCOB029 Проект: "Исторически събития и медийна интерпретация" HCOB030 Семинар"Манипулация и фалшификация на документи" HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част
 • доц. д-р Йордан Ефтимов HCOB011 История и литература HCOB031 Семинар "История и литература"
 • доц. д-р Светла Янева HCOB002 Общество и памет HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част
 • гл. ас. д-р Методи Методиев HCOB005 Елит и елити HCOB011 История и литература HCOB025 Проект "Интелектуалците и политиката" HCOB031 Семинар "История и литература" HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISB149 Семинар "История и съвременност" IV част
 • гл. ас. д-р Тодор Панайотов HCOB012 Политическа журналистика