Биология - обща и приложна

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да бъде записвана от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по Биология към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучават по три специализирани аудиторни курса, както и тренингови курсове, които заедно предоствят теоретична подготовка и практически умения на студентите. Във всеки един от четирите семестъра студенитте работят върху задължителен проект.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност „Биология – Обща и приложна“, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Биология - обща и приложна