Българистика (Български език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)
 • проф. Мони Алмалех, д.н. BULB590 Български книжовен език BULB837 Семинар „Български синтаксис“ BULB894 Практика" Редактор в издателство"
 • проф. Пламен Дойнов, д.н. BULB528 Семинар на департамент "Нова българистика" BULB540 Българска литература (края на 19 - нач. на 21 в.) BULB599 Проект „Литературна история и текстология“ BULB637 Семинар "Литературна история" BULB638 Семинар на департамент "Нова българистика" BULB699 Проект „Литературата на Народна република българия“ BULB714 Литературният пазар днес BULB739 Практикум по творческо писане - поезия BULB817 Професията "критик" BULB838 Семинар „Годините на литературата (от 1907 до 1989)“ BULB894 Практика" Редактор в издателство" BULB899 Проект „Българската литература след 2000 г.“
 • проф. Михаил Неделчев BULB540 Българска литература (края на 19 - нач. на 21 в.)
 • доц. Морис Фадел, д.н. BULB524 Западноевропейски литератури (15-19 век) BULB529 Практика "Най-четените български книги" BULB637 Семинар "Литературна история" BULB639 Скандалът в литературата и журналистиката BULB732 Проект „Българската литература на 90-те“ BULB882 Пресрелийс: съставяне и редактиране BULB894 Практика" Редактор в издателство" BULB899 Проект „Българската литература след 2000 г.“
 • доц. д-р Биляна Курташева BULB529 Практика "Най-четените български книги" BULB591 Кино и литература BULB638 Семинар на департамент "Нова българистика" BULB639 Скандалът в литературата и журналистиката BULB727 Практика "Репортер в печатно издание" BULB732 Проект „Българската литература на 90-те“ BULB781 Семинар „Българският модернизъм“ BULB899 Проект „Българската литература след 2000 г.“
 • доц. д-р Галина Куртева BULB780 Семинар „Българска морфология“
 • доц. д-р Емилия Дворянова BULB645 Практика „Лятна школа по творческо писане“
 • доц. д-р Ирина Георгиева BULB619 Дума - знак и значение
 • доц. д-р Йордан Ефтимов BULB529 Практика "Най-четените български книги" BULB599 Проект „Литературна история и текстология“ BULB620 История на печатната журналистика в България - XIX - XX век BULB714 Литературният пазар днес BULB727 Практика "Репортер в печатно издание" BULB732 Проект „Българската литература на 90-те“ BULB739 Практикум по творческо писане - поезия BULB894 Практика" Редактор в издателство" BULB899 Проект „Българската литература след 2000 г.“
 • доц. д-р Мария Огойска BULB599 Проект „Литературна история и текстология“ BULB727 Практика "Репортер в печатно издание" BULB899 Проект „Българската литература след 2000 г.“
 • ас. Георги Цонев BULB527 Семинар „Българска фонология и лексикология“