Журналистика

Кратко представяне на програмата:

Майнър програма "Журналистика“ е насочена към всички студенти, които се обучават в други бакалавърски програми (major-програми) и искат да надградят своите знания или да се преориентират към друга научна област.

След първата година на обучение студентите в НБУ могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Майнър програмата, освен специализираните теоритични курсове, включва участие в медийни конференции и възможност за стажове в Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция, Програма „Достъп до информация“ и др.

прочети още
Журналистика
 • проф. Петя Александрова, д.н. COMB798 Проект "Електронен вестник" COMB840 Изкуства и медии
 • проф. Райна Николова, д.н. JRNB007 Правен мониторинг на медиите
 • проф. Толя Стоицова, д.н. NJRN015 Медия тренинг
 • проф. д-р Росен Стоянов COMB620 Семинар "Българската практика във връзките с обществеността и медиите" COMB760 Семинар "Българският опит в журналистиката и връзките с обществеността" NJRN623 Проект "Лятна школа по връзки с обществеността"
 • доц. д-р Стойко Петков COMB510 Проект "Особености на обществените електронни медии /БНТ и БНР/ COMB598  Проект:"Модели в българската практика : Продуктово позициониране" COMB623 Семинар "Онлайн журналистика в България" NJRN836 Проект „Нови медии“
 • гл. ас. д-р Десислава Данкова NJRN523 Семинар "Грамотност в медиите и връзките с обществеността"
 • гл. ас. д-р Ралица Филипова COMB898  Проект:"Журналистическо радио или телевизионно предаване" NJRN516 Телевизионно майсторство NJRN802 Специфики на телевизията и на телевизионната журналистика
 • гл. ас. д-р Тодор Панайотов COMB698 Проект:"Тематичен фоторазказ" NJRN518 История на журналистиката NJRN606 Информация и моделиране на общественото мнение NJRN704 Телевизионна и радио журналистика - I част NJRN735 Проект „Телевизионна и радио журналистика“ - I част
 • ас. д-р Жюстин Джадала Мария COMB841 Комуникация и смарт технологии
 • д-р Митко Новков NJRN804 Телевизионна и радио журналистика - II част
 • Веселин Мезеклиев NJRN503 Режисура и поведение пред камера
 • Виктория Петрова NJRN704 Телевизионна и радио журналистика - I част