Музика

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Музика
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSB949 Семинари: Научни семинари - ІV част
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSB011 Музиката от древността до барока MUSB018 Музиката през XVIII и началото на XIX век MUSB929 Семинари: Научни семинари - ІІ част
 • проф. д-р Георг Краев MUSB949 Семинари: Научни семинари - ІV част
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUSB002 Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника) MUSB007 Музикални елементи и солфеж (интониране) MUSB043 Проект:"Програма музика"- ІІІ част MUSB948 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част MUSB973 Практика - Работно ателие - ІV част
 • проф. д-р Георги Петков MUSB041 Проект:"Програма музика"- І част MUSB913 Практика - Работно ателие - І част MUSB938 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІ част MUSB958 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІV част MUSB963 Практика - Работно ателие - ІІІ част
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSB001P Пиано MUSB006P Пиано MUSB014P Пиано MUSB021P Пиано MUSB042 Проект:"Програма музика"- ІІ част MUSB044 Проект:"Програма музика"- ІV част MUSB828 Музикален продуцент MUSB908 Проект - "Концерти, музикално ателие, участие в проекти" - І част MUSB938 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІ част MUSB958 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІV част MUSB963 Практика - Работно ателие - ІІІ част
 • проф. д-р Симо Лазаров MUSB001EC Електронна и компютърна музика MUSB006EC Електронна и компютърна музика MUSB014EC Електронна и компютърна музика MUSB021EC Електронна и компютърна музика MUSB948 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част
 • проф. Людмил Ангелов MUSB001P Пиано MUSB006P Пиано MUSB014P Пиано MUSB021P Пиано MUSB513 Камерни ансамбли - І част MUSB613  Камерни ансамбли - ІІ част
 • доц. д-р Ангел Заберски MUSB001K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB006К Поп и джаз клавишни инструменти MUSB014К Поп и джаз клавишни инструменти MUSB021К Поп и джаз клавишни инструменти
 • доц. д-р Емил Трайчев MUSB953 Практика - Работно ателие - ІІ част
 • доц. д-р Нина Найденова MUSB587 Мениджмънт на музикалните изкуства MUSB909 Семинари: Научни семинари - І част MUSB939 Семинари: Научни семинари - ІІІ част
 • доц. д-р Росица Бечева MUSB001EC Електронна и компютърна музика MUSB002 Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника) MUSB006EC Електронна и компютърна музика MUSB007 Музикални елементи и солфеж (интониране) MUSB014EC Електронна и компютърна музика MUSB021EC Електронна и компютърна музика MUSB913 Практика - Работно ателие - І част MUSB963 Практика - Работно ателие - ІІІ част
 • гл. ас. д-р Ана Линчева MUSB908 Проект - "Концерти, музикално ателие, участие в проекти" - І част
 • гл. ас. д-р Борислав Дочев MUSB948 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUSB909 Семинари: Научни семинари - І част MUSB948 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част MUSB973 Практика - Работно ателие - ІV част
 • гл. ас. д-р Нели Маринкова MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова MUSB001EC Електронна и компютърна музика MUSB006EC Електронна и компютърна музика MUSB014EC Електронна и компютърна музика MUSB021EC Електронна и компютърна музика
 • д-р Ермила Швайцер MUSB014P Пиано MUSB513 Камерни ансамбли - І част MUSB613  Камерни ансамбли - ІІ част
 • почетен професор д-р Етиен Леви MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB938 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІ част MUSB958 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІV част
 • д-р Павлина Величкова MUSB002 Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника) MUSB007 Музикални елементи и солфеж (интониране) MUSB587 Мениджмънт на музикалните изкуства
 • преп. Камелия Тодорова MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене
 • преп. Симеон Симеонов MUSB042 Проект:"Програма музика"- ІІ част MUSB043 Проект:"Програма музика"- ІІІ част MUSB044 Проект:"Програма музика"- ІV част
 • Валери Градинарски MUSB001G Китара MUSB006G Китара MUSB014G Китара MUSB021G Китара
 • Николай Шейнов MUSB001G Китара MUSB006G Китара MUSB014G Китара MUSB021G Китара
 • Симеон Симеонов MUSB041 Проект:"Програма музика"- І част