Интериорен дизайн

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Интериорен дизайн
  • проф. д-р Борис Сергинов ARTB597 Дизайн на жилищен интериор ARTB819 Тотален дизайн в интериора INTB703 Проект "Дизайн на обекти в обществена среда" INTB777 Проект "Дизайн на жилищен интериор" INTB804 Проект"Комплексни решения за интериора " INTB810 Проект "Тотален дизайн в интериора"
  • доц. д-р Гергана Стефанова ARTB910 Въведение в архитектурното проектиране - І част
  • доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова INTB025 Методика на дизайна - I част INTB608 Проект "Арт шоп"
  • доц. д-р Иво Попов INTB809 Проект "Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама"
  • доц. д-р Светослав Анев INTB039 Проект „Основи на проектирането в интериорния дизайн - І част
  • доц. д-р Софрони Върбев INTB042 Проект "Портфолио" INTB704 Проект" Интериор и екстериор на пространства за отдих и развлечение "
  • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването ARTB920 Екодизайн ARTB923 Организация на пространство в обществени сгради INTB605 Проект "Дизайн на обекти в сферата на услугите" INTB708 Проект „Екодизайн"
  • гл. ас. д-р Руслан Лозев ARTB692 Интериор на търговски обекти INTB041 Проект „Цветоизграждане в интериорния дизайн“ INTB207 Цветоизграждане в интериорния дизайн INTB603 Проект "Дизайн на търговска среда "
  • гл. ас. д-р Явор Жаблянов ARTB827 Компютърно проектиране на триизмерни обекти (3D studio max) ARTB914 Двуизмерно компютърно проектиране (AutoCAD) INTB040 Проект „Компютърно проектиране на триизмерни обекти (3D studio max)“ INTB507 Проект "Двуизмерно проектиране (AutoCAD)"
  • Десислава Димова INTB110 Основи на проектирането в интериорния дизайн - I част