Антропология

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Антропология
  • проф. Румен Даскалов, д.н. APLB650 Проект: Теренна работа на тема "Места на паметта" (музей, читалища, паметници) APLB870 Семинар: Символна антропология
  • проф. д-р Васил Гарнизов APLB410 Икономическа антропология APLB648 Проект: Социална антропология APLB846 Практика "Политическа антропология"
  • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB302 История на антропологията APLB565 Семинар "Антропологични четения" - І част APLB566 Семинар: Антропологични четения - ІІ част APLB731 Практика: Интервю в практиката на антрополога APLB846 Практика "Политическа антропология"
  • проф. д-р Пламен Бочков APLB648 Проект: Социална антропология APLB847 Проект: Теренно изследване на тема "Съвременни градски легенди"
  • доц. д-р Венцислав Джамбазов APLB764 Практика "Интернет проучвания"
  • доц. д-р Евгения Благоева APLB016 Култови и свещени места на Балканите APLB528 Теренна практика по градска антропология APLB554 Проект: Консумативна култура и реклама APLB746 Антропология на града APLB768  Проект: Теренно изследване "Съвременни консумативни практики"
  • доц. д-р Ирена Бокова APLB540 Практика: Проекти за местно развитие в областта на културното наследство APLB650 Проект: Теренна работа на тема "Места на паметта" (музей, читалища, паметници) APLB737 Практика по визуална антропология APLB846 Практика "Политическа антропология"
  • доц. д-р Стефан Дечев APLB889 Работа с архиви, каталози и статистически материали
  • гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол APLB409 Човекът: възраст и поколение
  • гл. ас. д-р Невена Димова APLB412 Съвременни дебати в антропологията APLB768  Проект: Теренно изследване "Съвременни консумативни практики" APLB900 Практика: Речник на антропологичните термини