Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Програмна схема

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

7-ми семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове