Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Програмна схема

Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

1-ви семестър