Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Програмна схема

Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)