Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Програмна схема

Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

1-ви семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове - избираeми

Тренингови курсове