Кинознание, киноизкуство и телевизия

Програмна схема

Кинознание, киноизкуство и телевизия

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни) - специализирани

Аудиторни курсове (кредитни)