Лингводидактика

Програмна схема

Лингводидактика

Учител по чужд език на специалисти

Всички специализации

3-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове