Електронен каталог

проф. д-р Емилия Стоева

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


"Визията в документалното кино" изд. Action, 2005 година

"Визуалният брак между електронно и фотохимично кино" изд. Action, 2009 година

"Английско-български речник на фото, кино и видео термини и дефиниции"

изд. Action 2001 и 2010 (второ издание)

Курсове от текущия семестър: