Електронен каталог

гл. ас. д-р Румянка Величкова-Грънчарова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: