Електронен каталог

проф. д-р Елена Андонова

проф. д-р Елена Андонова
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Изследователски център по когнитивна наука
Телефон:
Приемно време:
Вторник 11:00-12:45 403 I Корпус
Сряда 14:30-16:15 403 I Корпус
Четвъртък 15:15-16:15 403 I Корпус

Професионална автобиография:


Елена Андонова е завършила „Английска филология“ в Софийски университет и е защитила докторска степен в университета в Кардиф, Уелс. Работила е в Германия и Великобритания. Нейните изследователски интереси са в областта на усвояването на роден език, обработката на реч от монолингви и билингви, пространствения език и комуникация, връзката между езиковата и други познавателни способности. Участвала е в различни международни изследователски проекти и е автор на множество публикации в тези области.

Elena Andonova is a psycholinguist (cognitive scientist) who studied English Philology at Sofia University and completed a PhD in Language & Communication at Cardiff University, U.K. She has worked in Germany and the United Kingdom. Her research interests include language acquisition and processing by monolingual and bilingual speakers, spatial language and communication, the interface between language and other cognitive abilities. She has been involved in multiple international research projects and co-authored papers on cross-linguistics studies.

--------------------------------------------------------------------------------

За участие в изследване на ранното езиково развитие на децата у нас чрез въпросник за родители ВЕРБА, последвайте линк (1) за деца от 8 до 16 месеца или линк (2) за деца от 16 до 36 месеца:

(1) ВЕРБА-1

https://docs.google.com/forms/d/18NokU0ZDaj84ox79ssBYUTiKTvs2Bh4asMXmq0iGF7Y/

(2) ВЕРБА- 2

https://docs.google.com/forms/d/1lbRUcqf5_a0FEcT-rEHD9OOjoKwefjMUOMRsyMuf-_o/


Публикации:


Андонова, Е. (2022) Ранно езиково развитие. Лексика. София: Издателство на НБУ.

Андонова, Е. (2022) Ранно езиково развитие. Граматика. София: Издателство на НБУ.

Andonova, E. (2022). Социално-икономически статус на семейната среда и ранното езиково развитие. Българско списание по психология, (1-4), 29-42.

Moretti, S., Greco, A., Andonova, E., & Giagtzidou, A. (2019). L'effetto di compatibilità motoria con i gesti dell'annuire e dello scuotere la testa: un embodiment universale o culturale?. Sistemi intelligenti, 31(2), 293-314.

Coventry, K.R., Andonova, E., Tenbrink, T., Gudde, H.B. & Engelhardt, P.E. (2018) Cued by What We See and Hear: Spatial Reference Frame Use in Language. Frontiers in Psychology. 9:1287.

Tenbrink, T., Andonova, E., Schole, G., & Coventry, K. R. (2016). Communicative Success in Spatial Dialogue: The Impact of Functional Features and Dialogue Strategies. Language and Speech. 60 (2), 318-329.

Andonova, E. (2015). Parental report evidence for toddlers’ grammar and vocabulary in Bulgarian. First Language 35 (2), 126-136.

Andonova, E. (2015). How Frames of Reference Prime Spatial Memory. In Airenti, G., Bara, B.G., & Sandini, G. (Eds.), Proceedings of the EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science, Torino, Italy, (pp.36-41). Torino, Italy.

Andonova, E., Savcheva, Z., & G. Todorova (2015). How Grammatical Gender Affects Perspective Taking. In D. C. Noelle, R. Dale, A. S. Warlaumont, J. Yoshimi, T. Matlock, C. D. Jennings, & P. P. Maglio (Eds.), Proceedings of the 37th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 102-107). Austin, TX: Cognitive Science Society.

Andonova, E. (2013). Gender and Sex: The Experiential Basis of Grammar. In M. Knauff, M., Pauen, N., Sebanz, & I. Wachsmuth (Eds.) Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society.

Andonova, E., & Taylor, H. (2012). Nodding in dis/agreement: a tale of two cultures. Cognitive Processing, vol. 13, 1.

Brunye, T.T., Andonova, E., Meneghetti, C., Noordzij, M., Pazzaglia, F., Wienemann, R., Mahoney, C.R., & Taylor, H.A. (2012). Planning routes around the world: International evidence for southern route preferences. Journal of Environmental Psychology. 32, 297-304. doi:10.1016/j.jenvp.2012.05.003

Andonova, E., Tenbrink, T., & Coventry, K. R. (2010). Function and context affect spatial information packaging at multiple levels. Psychonomic Bulletin and Review, 17(4), 575-580.

Andonova, E. (2010). Aligning spatial perspective in route descriptions. In: C. Holscher et al. (Eds.), Proceedings of the 7th international conference on Spatial cognition, pp. 125-138. Springer-Verlag.

Курсове от текущия семестър: