Електронен каталог

ас. д-р Йолина Петрова

ас. д-р Йолина Петрова
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 18:00-19:00 414
А I Корпус
Вторник 13:00-16:00 414
А I Корпус

Професионална автобиография:


Йолина Петрова завършва магистърска програма „Когнитивна наука“ в Нов български университет през 2018 г. Към момента е отчислен докторант в програма „Обща психология“ в НБУ и асистент към ДКНП. Научните интереси на Йолина Петрова са в областите на категоризация и учене на понятия, когнитивно моделиране и алгоритми за обработка на големи данни. Участвала е и участва в международни проекти.


Публикации:


Petkov, G., & Petrova, Y. (2019). Relation-based categorization and category learning as a result from structural alignment. The RoleMap model. Frontiers in Psychology, 10, 563.

Zafirova, Y., Petrova, Y. & Petkov, G. (2019) Crossmodal Spatial Mappings as a Function of Online Relational Analyses? Proceedings of the 41st Annual Conference of Cognitive Science Society.

Petrova, Y. & Petkov, G. (2018). Role-Governed Categorization and Category Learning as a Result from Structural Alignment: The RoleMap Model. International Journal of Computer and Information Engineering, 12(8), 578-585.

Petrova, Y., & Hristova, P. (2017). Priming effect in possible and impossible objects. The critical moment of what we assume we see.

Collection of scientific reports - VIII National Congress in Psychology, 2017.

Курсове от текущия семестър: