Електронен каталог

гл. ас. д-р Иво Попиванов

гл. ас. д-р Иво Попиванов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
02/8110416
Приемно време:
Четвъртък 11:30-13:30 414A I Корпус
Четвъртък 16:30-17:30 414A I Корпус
Петък 15:00-16:00 414A I Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Иво Д. Попиванов е психолог с докторска степен по Невронауки от университета KU Leuven, Белгия. Основтните му изследователски интереси са в областта на невронауките, невропсихологията и механизмите на зрителното възприятие.

Д-р Попиванов работи и като клиничен невропсихолог, с фокус върху изследване на когнитивните затруднения при хора с деменция.

Той е автор на повече от 10 статии, които са цитирани над 400 пъти.

Активен член е на няколко професионални организации, като напр. Society for Neuroscience, Дружество на Психолозите в България, Българско Дружество по Деменции. Д-р Попиванов е и част от Българска Организация "Живот с Деменция".

Assist. Prof. Ivo Popivanov is a psychologist with a PhD in Neuroscience. His main research interests are in the field of Neuroscience, Neuropsychology and Visual Perception.

Dr. Popivanov is also working as a Clinical Neuropsychologist, focusing on cognitive impairments in people with dementia.

He is an author of more than 10 research articles, which are cited more than 400 times.

Dr. Popivanov is an active member of several professional organisations, such as the Society for Neuroscience, Bulgarian Psychological Society, and Bulgarian Society of Dementia. He is also involved in the patient organisation “Living with dementia”.


Публикации:


Попиванов И. (2005); “Възприемането на човешкото лице и оценяването на привлекателността му: два не еднакви, но подобни процеса”, в “III Национален Конгрес по Психология”, Сорник с научни доклади, съст. Джонев и сътр., СОФИ-Р,

Попиванов, И. Д. (2007). Търсене на общото между категоризирането на лицата и оценяването на привлекателността им със стимули – цветни снимки; Българско Списание по Психология, бр. 1, 2007

Попиванов И., Матеев, С. (2008); “Възприятието на изправени и обърнати човешки лица: анализ на движенията на очите.”, в “V Национален Конгрес по Психология”, Сорник с научни доклади, съст. Джонев и сътр., СОФИ-Р

Popivanov, D., Stomonyakov, V., Popivanov, I. (2007) Phase Synchronization Dynamics in Filtered EEG Signals; in Proceedings of the Bulgarian academy of Sciences, Tome 60, No 9, 2007

Janyan, A., Popivanov, I.D., & Andonova, E. (2009). Concreteness effect and word cognate status: ERPs in single word translation. Brain Talk: Discourse with and in the Brain. Papers from the first Birgit Rausing Language Program Conference in Linguistics., Eds.: Alter, K., Horne, M., Lindgren, M., Roll, M., & von Koss Torkildsen, J., Lund, Sweden: Lund Universitet.

Stamenov, M., Gerganov, A., & Popivanov, I.D. (2010). What can prompting cognates reveal about the bilingual lexicon and the possibilities to optimize access to it during translation. Contribution to Translation and Cognition, Eds.: Shreve, G. & Angelone, E. To be published by John Benjamins in 2010.

Popivanov, I.D., Mateeff, S. (2011). Eye-Movements During Similarity Judgement of Upright and Inverted Faces; in Proceedings of the Bulgarian academy of Sciences, Tome 64, No 3, 2011

Jastorff J., Popivanov I.D., Vogels R., Vanduffel W., Orban G.A. (2012). Integration of shape and motion cues in biological motion processing in the monkey STS; in Neuroimage, Vol.60, Issue. 2

Popivanov I.D., Jastorff J, Vanduffel W, Vogels R. (2012). Stimulus representations in body-selective regions of the macaque cortex assessed with event-related fMRI; in Neuroimage, Vol. 63, Issue. 2

Popivanov I.D., Jastorff J, Vanduffel W, Vogels R. (2014). Heterogeneous single-unit selectivity in an fMRI-defined body-selective patch; in The Journal of Neuroscience, Vol. 34, Issue. 1

Janssens, T., Zhu, Q., Popivanov I.D., Vanduffel W. (2014). Probabilistic and single-subject retinotopic maps reveal the topographic organization of face patches in the macaque cortex; in The Journal of Neuroscience, Vol. 34, Issue. 31

Adab H.Z., Popivanov I.D., Vanduffel W, Vogels R. (2014). Perceptual Learning of Simple Stimuli Modifies Stimulus Representations in Posterior Inferior Temporal Cortex; in Journal of Cognitive Neuroscience

Caspari, N., Popivanov I.D., De Maziere, P., Vanduffel W, Vogels R., Orban, G., Jastorff J, (2014). Fine-grained stimulus representations in body selective areas of human occipito-temporal cortex; in Neuroimage, Vol. 102, Part. 2

Popivanov I.D., Jastorff J, Vanduffel W, Vogels R. (2015). Tolerance of Macaque Middle STS Body Patch Neurons to Shape-preserving Stimulus Transformations; in Journal of cognitive neuroscience, Vol. 27, Issue. 5, pp. 1001-1016

Popivanov, I. D., Schyns, P. G., & Vogels, R. (2016). Stimulus features coded by single neurons of a macaque body category selective patch. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 113, Issue. 17, pp. Е2450-Е2459.

Георгиева, Н., Попиванов И.Д. (2017); “Имаме ли усет за физическата асиметрия на лицето и повлиява ли тя оценките ни за привлекателност?”, в “VIII Национален Конгрес по Психология”, Сорник с научни доклади. съст. Джонев и сътр., Продуцентски център ЛМ, София, 2017, сс. 63-70

Кунчев, Т., Попиванов, И.Д., Бакалов, Д., Трайков, Л. (2017). Профил на паметовите нарушения при пациенти с множествена склероза. Неврология и невропсихология, Том 1, Бр. 2, стр. 39-47

Стоянова, К., Джанян, А., Райчева, М., Попиванов, И.Д., Мехрабиан, Ш., Трайков, Л. (2017). Случай на придобито нарушение на четенето при пациент след мозъчни инфаркти: чиста алексия или дълбока алексия? Неврология и невропсихология, Том 1, Бр. 2, стр. 48-57

Kumar, S., Popivanov, I. D., & Vogels, R. (2017). Transformation of Visual Representations Across Ventral Stream Body-selective Patches. Cerebral Cortex, 1-15.

Kandilarova, S., Stoyanov, D., Popivanov, I. D., & Kostianev, S. (2018). Application of functional magnetic resonance imaging in psychiatric clinical evaluation: Controversies and avenues. Journal of evaluation in clinical practice, 24(4), 807-814.

Cleeren, E., Popivanov, I. D., Van Paesschen, W., & Janssen, P. (2020). Fast responses to images of animate and inanimate objects in the nonhuman primate amygdala. Scientific Reports, 10(1), 1-11.

Курсове от текущия семестър: