Електронен каталог

гл. ас. д-р Владимир Димитров

гл. ас. д-р Владимир Димитров
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
02/8110612
Приемно време:
Четвъртък 9:45-11:00 612
2 к. II Корпус
Четвъртък 13:15-14:30 612
2 к. II Корпус
vdimitrov@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Завършил съм Изкуствознание в Нов български университет. Преподавам История на изобразителното изкуство; Изкуство на Италианския ренесанс; Българско възрожденско изкуство; Българска възрожденска култура; Иконография и опазване на културното наследство.

Научните ми интереси са в областта на Българското възрожденско изкуство, иконографията, поклонничество, културен и религиозен туризъм, както и опазване на културно-историческото наследство. Член съм на ИКОМОС, АЙКА и на СБХ.

Фейсбук: Владимир Димитров

Инстаграм: vladimir_d_dimitrov

Viber; WhatsApp; Telegram

0888959578


Публикации:


Монография:

1. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство, С., Нов български университет, 2011.

2. Цанко Лавренов и земната градина на Богородица. Цанко Лавренов 1896-1978. Фондация "Цанко Лавренов", Книгоиздателска къща "Труд", 208-271.

3. Религиозната живопис на Христо Берберов. Отзвуци. Христо Берберов (1875-1948) и неговото наследство, С., Нов български университет и Фондация "Цанко Лавренов", 253-314.

Статии:

1. Една група майстори от Югозападна България - В: Известия на исторически музей Благоевград, Благоевград, 2005, 95-104.

2. Храмът "Св. Никола" в с. Тополница, Дупнишко (архитектурно-конструктивна характеристика) - В: Студентски изследвания ІІ "Изкуствознание и културология", НБУ, С., 2005, 283-290.

3. Иконографски особености на стенописите в храма "Св. Никола" в село Тополница, Дупнишко" - В: Изкуствоведски четения 2006, С., 2006, 366-382, ил. 428-429.

4. Храмът "Св. Димитър" в село Крушари, Добричко - В: Добруджа в изобразителното изкуство, Добрич, 2007, 51-56, ил. 270.

5. Стенописите в храма "Св. Георги" в Сапарева баня - В: Изкуствоведски четения 2007, С., 2007, 161-170, ил. 507.

6. Стенописите в храма "Св. Никола" в село Червен брег - В: Докторантски четения 2007, НБУ, С., 2008, 105-116.

7. История и национална идентичност в стенописи от късното Българско възраждане - В: Университетски четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар Смолян, 11-13 май 2006 г., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С., 2008, 133-144.

8. Стенописите в храма "Св. Георги" в село Златолист, Мелнишко - В: Докторантски четения 2008, НБУ, С., 2009, 91-104.

9. Стенната живопис в храма "Св. Атанасий" в село Бельово, Мелнишко - В: Изкуство и контекст. Четвърта младежка конференция, Институт за изкуствознание - БАН, С. 2008, 258-265, ил.279.

10. Зографската фамилия Минови - В: Изкуствоведски четения 2008, ИИ - БАН, С., 2008, 370-379, ил.419.

11. The Minov Family of Zographs: Personalites and Works. SCRIPTA & e-SCRIPTA, Volume 7, Sofia, 2009, 267-280.

12. Неизвестни стенописи на зографите Марко и Теофил Минови в храма на с. Капатово, Мелнишко – В: Изкуствоведски четения 2009. С., 2009, 185-192, ил. 395-396.

13. Ритуал за изцеление изпълняван в храма „Св. Димитър” в село Тешево, Гоцеделчевско. – В: От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на чл.-кор проф. Елка Бакалова. С., 2010, 84-90.

14. Нови сведения за зографите от рода Минови. - В: Докторантски четения 2009, С., 2010, 35-45.

15. Възрожденските стенописи в манастира "Св. Йоан Рилски" край село Курило, Софийско. - В: Сердика-Средец-София. Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи. Т. 5, С., 2010, 103-107, ил. 344-345.

16. Зографите от фамилията Бундовци (Минови) от Галичник и техните творби в България. - Патримониум.мк, №7-8, 2010, 451-464.

17. Храмът "Св. Георги" при село Игуменец. - Проблеми на изкуството, №3, 2010, 42-49.

18. Изкуството от епохата на Българското възраждане - един неусвоен ресурс в туризма. - В: Тенденции в развитието на съвременния туризъм. Сборник с доклади от международна научна конференция, Смолян, 15-17 октомври 2009, б.м., б.д., 116-119.

19. Стенописите от Захарий поп Христов Радойков в храма "Св. Йоан Предтеча" в село Карабунар, Пазарджишко. - Проблеми на изкуството, №1, 2011, 48-56.

20. Храмът "Св. Никола" в село Долен, Гоцеделчевско. - Проблеми на изкуството, №2, 2013, 26-33.

21. The Murals of Saint Petka Church in Svoge. - Scripta&e-scripta. Vol. 13, 2014, 197-214.

22. Живописта в храма "Успение Богородично" в село Лъки, Гоцеделчевско. - Изкуство и контекст. Текстове от Шеста младежка научна конференция 2013., С., 2015, 17-24.

23. За промените в живота, текста и ... иконографията. - Разширяването на света. Изследвания в чест на професор Богдан Богданов, 2015, НБУ, С., 217-227.

24. От национални герои към светци или за живописта в църквата на село Драгодан. - Проблеми на изкуството, №2, 2016, 44-49.

25. Храм "Св. Пророк Илия", с. Беласица (Елешница), Петричко. - Проблеми на изкуството, №4, 2016, 49-56.

26. Живописната украса на храма "Св. Петка" в град Своге. - Етнокултури и изкуства. Сборник с изследвания в чест на 70-годишнината на проф. Любомир Миков, д.н., 2017, НБУ, С. 313-334.

27. Костадин Геров-Антикаров. Изкуствоведски четения 2017. Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници. 2018, Институт за изследване на изкуствата - Българска академия на науките, С., 411-426.

28. Стенописите в храма на село Сатовча. Стопански и културен живот в Родопите и Тракия (ХIX-XX в.). 2017, Смолян, 33-39.

29. Стенописната украса на храма в село Варвара. Родопа планина - земя на богове, хора и храмове. 2019, София, 245-250.

30. L art de la Renaissance buigare dans une perspective europeenne. Zora. 13-18.

31. До Света гора и назад през 1934 г. Пътепис от Стефан Шиваров. 2021, Нов български университет, 8-28.

32. Христо Берберов и неговата църковна живопис. - Християнство и култура. 2022, София, 5 (172), 104-110.

33. Стенописите в храма на Люлинския (Горнобански) манастир "Св. св. Кирил и Методий" ("Св. Крал") в кв. Горна баня, София. В: Културно наследство - състояние и перспективи. Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнината на проф. Любен Прашков, Нов български университет, 5 ноември 2021 г., съст. Вл. Димитров, С., 2022, 250-275.

34. Храмът "Св. арх. Михаил" в с. Студена, Пернишко - история на изграждането. В: Изкуствоведски четения 2022. Изкуство и общество. съст. Е. Мутафов, М. Колева, С., 2022, 259-274.

35. Стенописи от Коста Геров-Антикаров в района на Самоков и проблема за опазване на културното наследство. В: Етнос и култура. Между локуса и универсума.Годишник на асоциация Онгъл, Т. 22, год. ХVI, Род, С., 2023, 51-64. В съавторство с Росица Манова.

36. Стенописите на Стефанос К. Никитас в храм "Св. Марина", гр. Пловдив. - Християнство и култура, Г. ХХІІ, 2023, №9 (186), 96-100.

37. Стенописите в храма "Вси светии" в село Очуша, Софийско. В: Изкуство и памет. Сборник в чест на 80-гозишнината на Иван Маразов. Т.2, Нов български университет, 2023, 737-748.

38. Стенописите в храма "Св. св. Константин и Елена" на село Кръстилци. Образи на художествената идентичност. Художествено наследство, събитийност, личности. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2024, София, 185-195.

Пътеписи:

1. Фотойерусалим. Поклоннически разказ в 40 фотографии. - Следва, №19-20, 2008, 44-58.

2. Фоторазказ - Света гора Атонска в четридесет фотографии. - Следва, №21, 2009, 110-121.

3. В Египет на коптските християни. - Следва, №22, 2009, 146-157.

4. В библейска Йордания. - Следва, №23, 2010, 57-71.

5. Стани и отиди в Дамаск. - Следва, №24, 2011, 96-104.

6. Из манастирите на Поморавието. - Следва, №25, 2011, 60-65.

7. Едно пътуване в Косово. - Следва, №27, 2012, 106-111.

8. Из молдовските манастири. - Следва, №29, 2013, 100-109.

9. Далечната Албания. - Следва, №30, 2014, 105-117.

10. Черна гора във фотографии. - Следва, №31, 2015, 23-33.

11. Корфу - островът на св. Спиридон. - Следва, №32, 2015, 62-69.

12. Кратка обиколка на Сицилия. - Следва, №33, 2016, 95-111.

13. Манастиритe на Фрушка гора. - Следва, №34, 2016, 106-111.

14. За Тера, Санторини и света Ирина. - Следва, №35, 2017, 100-107.

15. През Морея до Мистра. - Следва, №36, 2018, 114-121.

16. Из Босна и Херцеговина за пет дни. - Следва, №37, 2018, 70-79.

17. Из Старините на Източна Грузия. - Следва, №38, 2019, 63-79.

18. И всеки оставя по нещо, за да има следващият какво да руши. Из Истрия и Фриули по Via Diagonalis. - Следва, №39, 2019, 67-81.

19. Из старините на Западна Грузия. - Следва, №40, 2019/2020, 51-61.

20. Да следваш една мечта: Етиопия. - Следва, №41, 2020, 50-61.

Каталози:

1. Българската домашна икона. Колекция "Антонио Василев". С., 2011.

Фотографии:

1. История на българската средновековна литература. С., Изток-Запад, 2008.

Предговор:

1. От редактора. - Рътарова, И. Село Рельово и неговото скрито съкровище - старата църква "Св. Никола".

2. Увод. - Ерминия на Върбан Гърдев Коларов, Инле, 3-6.

3. Текст за каталог. Международно биенале на стъклото 2017.С., НБУ, 9-10.

Рецензия за книга:

1. Гергова, И. А. Куюмджиев, М. Захариева, Д. Бойкина. Молитвени пътувания на българите през ХVІІІ-ХІХ в. и изкуство. Институт за изследване на изкуствата при БАН, С., 2022, 179 с. В: Християнство и култура. Година ХХІ (2023)/брой 2 (179), 92-96.

2. Франсоаз Шое. Алегорията за архитектурното наследство. Превод: Анна Маркова, Емануела Чичова. Научна редакция: Искра Дандолова. ФънТези. София, 304 с.ISBN: 978-619-91267-8-3. В: Проблеми на изкуството, 2, 2023, 83-84.

3. Татяна Иванова. "Страшният съд" в монументалната живопис ва Българското възраждане - ХVІІІ - ХІХ век. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2023, 471, с. ISBN 978-954-07-5886-2.

Рецензия за изложба:

1. 3POD/Триподи. Изложба на Моника Найденова. 15 декември 2022 - 5 януари 2023, галерия Интро, София.

Бюлетин на Съюза на българските художници, бр. 01/2023, 43-44.

2. Румъния в творчеството на Владимир Кавалджиев (1908-1988). 3-22 май 2023. СБХ, ул. Шипка 6, зала 1С.

Бюлетин на Съюза на българските художници, бр. 03/2023, 29-31.

3. Международно биенале на стъклото 2023 г. Бюлетин на Съюза на българските художници, бр. 1/2024.

Съставителство:

1. Студентски изследвания ІІ "Изкуствознание и културология", НБУ, С., 2005.

2. Между образа и текста. Сборник със статии в чест на Ружа Маринска, С., НБУ, 2014.

3. Етнокултури и изкуства. Сборник с изследвания в чест на проф. Любомир Миков, д.н., С., НБУ, 2017.

4. Културно наследство - състояние и перспективи. Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнината на проф. Любен Прашков, Нов български университет, 5 ноември 2021 г., съставител и научен редактор, С., 2022, 250-275.

Фотоизложби:

"Стани и отиди в Дамаск" 16 април - 7 май 2014 г. Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий";

"Стани и отиди в Дамаск" 15 юли - 30 октомври 2014 г., Музей на НБУ

"Матера - културна столица на Европа" 16 април 2015 г., Музей на НБУ.

"Матера - културна столица на Европа" 12 юни 2015 г. Арт център "Инкубатор", гр. Пловдив.

"Матера - културна столица на Европа" 22 юли 2015 г. Галерия "Средец", Министерство на културата

"Матера - културна столица на Европа" 6 септември 2015 г. Парк "Гео Милев"

"Етиопия - позната и непозната" 18 май - 16 юни 2017 г., галерия "УниАрт", Нов български университет.

Курсове от текущия семестър: