Електронен каталог

доц. д-р Цвета Апостолова

доц. д-р Цвета Апостолова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
02/8110 217, в. 2217
Приемно време:
Вторник 10:30-13:00 217 ІІІ Корпус
Вторник 14:30-16:00 217 ІІІ Корпус

Професионална автобиография:


Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: теоретично и числено моделиране на взаимодействие на интензивно фемтосекундно лазерно лъчние с материя, изследване на процесите на силно електронно възбуждане в кондензирана материя, неравновесна динамика и нелинейни оптични процеси в облъчените материали; приложения в областта на наноструктурирането на полупроводници и дилектрици , плазмоника, генериране на високи хармонични, инерциален управляем трмоядрен синтез

Допълнителни изследователски интереси в областта на: биофизика

Възможности за експертиза в областта на: физика на твърдо тяло, нелинейа оптика.

Преподавателски интереси в областта на: електромагнетизъм, влакнеста оптика, биофизика

Образование:

2019 г. НБУ – Редовен доцент

2010 г. Висша Атестационна Комисия, Старши научен сътрудник II степен

1999 г. Университет. Кънектикът,Кънектикът, САЩ, научна степен „доктор“

1992 г. Физически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София, България, Магистър, физик със специалност твърдо тяло

Членство в организации:

Участие в национални и международни проекти:

2017 – 2019 Ръководител на Проект ДНТС/Франция 01/9/09.05.2017 “Теоретично изследване на процесите на генериране на наноплазма в атомни и молекулярни клъстери при облъчването им с интензивни лазерни импулси в инфрачервената до рентгеновата спектрални области. Приложение на теоретичните подходи за описанието на генериране на плазма в твърди вещества”.

2012-2017 Участник, член на управителния съвет и зам. ръководител на групата по матриали и вторични източници на КОСТ акция MP1208 “Развитие на физиката и общостта на инерциален управляем трмоядрен синтез по време на изграждането на националния комплекс за лазерни термоядрени реакции”

По-важни публикации:

T. Apostolova, Hahn Y. “Modeling of Laser-Induced Breakdown in Dielectrics with Subpicosecond Pulses”, Journal of Applied Physics, 88, 1024, 2000

T. Apostolova, Huang D, Alsing P., McIver J., Cardimona D.A., “Effect of Laser-Induced Antidiffusion on Excited Conduction Electron dynamics in Bulk Semiconductors”, Physical Review B, 66, 075208, 2002

T. Apostolova, Huang D, Cardimona D.A., “Photon-absorption-induced intersubband optical-phonon scattering of electrons in quantum wells,” Physical Review B, 67, (205323), 2003

T. Apostolova, Huang D, Cardimona D.A., “Phonon-assisted normal incidence intersubband absorption in semiconductor quantum wells,” Infrared Physics and Technology, 44, (465), 2003

Huang D, T. Apostolova, Alsing P., Cardimona D.A., “High-field transport of electrons and radiative effects using coupled force-balance and Fokker-Planck equations beyond relaxation-time approximation,” Physical Review B, 69, (75214), 2004

Huang D.H, T. Apostolova, Alsing PM, Cardimona DA, “Theoretical study of laser cooling of a semiconductor”, Physical Review B, 70, (033203), 2004

Huang DH, Alsing PM, T. Apostolova , Cardimona DA, “Effect of photon-assisted absorption on the thermodynamics of hot electrons interacting with an intense optical field in bulk GaAs.”, Physical Review B, 71, (045204), 2005

T. Apostolova, Huang DH, Alsing PM, Cardimona DA, “Comparison of laser cooling of the lattice of wide-band-gap semiconductors using nonlinear or linear optical excitations.”, Physical Review A, 71, (013810), 2005

Huang D, T. Apostolova, Alsing PM, Cardimona DA, “Spatially selective laser cooling of carriers in semiconductor quantum wells.”, Physical Review B, 72, (195308), 2005.

T. Apostolova, “Theoretical study of sub-to-pico laser pulse interaction with dielectrics, semiconductors and semiconductor heterostructures”, J. Phys.: Conf. Ser, 113, 012045, (2008)

T. Apostolova, “Non-local quantum-kinetic equation for laser-excited semiconductors”, J. Phys.: Conf. Ser. 223 012036, (2010)

T. Apostolova, “Spatio-Temporal Carrier Dynamics in Ultrashort-Pulse Laser Irradiated Materials", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Volume 653, Issue 1, pp. 72-75. (2011)

T. Apostolova, A.A. Ionin, S.I. Kudryashov, L.V. Seleznev, D.V. Sinitsyn, “Self-Limited Ionization in bandgap renormalised GaAs at High Femtosecond Laser Intensities”, Optical Engineering 51(12), 121808, 2012

C. Gonzalez-Santander, T. Apostolova and F. Dominguez-Adame, “Binding energy of hydrogenic impurities in quantum dots under intense laser radiation”, J. Phys.: Condens. Matter, 25 (33), 335802, 2013

T. Apostolova, J.M. Perlado, A. Rivera, “Femtosecond laser irradiation induced-high electronic excitation in bandgap materials: a quantum-kinetic model based on Boltzmann equation”, Nuclear Instruments and Methods B, 352, 167–170, 2015

S. Lagomarsino, S. Sciortino, B. Obreshkov, T. Apostolova, C. Corsi, M. Bellini, E. Berdermann, and C. J. Schmidt, "Photoionization of monocrystalline CVD diamond irradiated with ultrashort intense laser pulse", Phys. Rev. B 93, 085128, 2016

T. Apostolova, B. Obreshkov , A.A. Ionin A.A. , Kudryashov S.I., Makarov S.V., Mel'nik N.N. , Rudenko A.A., "Ultrafast photoionization and excitation of surface-plasmon-polaritons on diamond surfaces", Applied Surface Science, 427, 334, 2018

T. Apostolova, B. Obreshkov, "High harmonic Generation from Bulk Diamond driven by Intense femtosecond laser pulse", Diamond and Related Materials, 82, 165, 2018

T. Apostolova, B. Obreshkov, Sub-cycle dynamics of electron-hole pairs and high-harmonic generation in bulk diamond subjected to intense femtosecond laser pulse, Quant. Electron (2018) 50: 408


Публикации:


Курсове от текущия семестър: