Електронен каталог

проф. Антони Славински

проф. Антони Славински
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Проф. Антони Славински е член на Настоятелството на НБУ от 14 март 1994 г., а от 21 май 2011 г. е Председател на Настоятелството. Преизбран е за Председател на Настоятелството с втори петгодишен мандат на 4 юни 2016 г. В периода 1999–2001 г. е Министър на транспорта и съобщенията. През 2001 г. е избран за почетен професор на НБУ за цялостен принос към Нов български университет и специални заслуги към департамент “Телекомуникации”.

Бил е над десет години председател на Асоциация “Телекомуникации”, а след това е член на Управителния съвет на асоциацията, най-голямата неправителствена организация в сектора.

Бил е председател, а след това член на Управителния съвет на Асоциация „UBIFRANCE-BULGARIE”.

Председател e на Европейския ИКТ съвет за структурните фондове по проект SFERA от 7-ма рамкова програма през периода 2008 - 2009 година.

Бил е координатор за Централна и Източна Европа на Center of Excellences за дистанционно обучение на ръководни кадри към Международния съюз за далекосъобщения през периода 2004 - 2007 година.

Участва в редица национални и международни проекти, сред които „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, “Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи чрез изграждане на мрежа за сътрудничество.

Сред отличията му са Специалната награда на IDG „За особени заслуги към българските телекомуникации“, както и Наградата на IDG за принос за развитие на информационното общество. Специализирал е в Adam Smith Institute, Лондон, Великобритания, Joint Vienna Institute – Виена, Австрия и в ITU- Женева, Швейцария.

Има над 150 публикации в България и чужбина.


Публикации:


ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Slavinski A. „The Bulgarian Way to Broadband using PPP”, “Regions for Better Broad Band Connection”, „PPP and Funding Models” Sofia, 21-22 January 2010

Antoni Slavinski, Ivan Bogomilov, Nikolay Milovanov “4ТО6trans use case - dynamic network inventory data population” – Conference Proceedings, Management of Technology Step to Sustainable Production – MOTSP 2011, Bol, Croatia

A. Slavinski, A. Kalogeras, V. Mandic – “A Methodology for the Selection, Assessment and Analysis of Successful Experiences” - 1st IFAC Conference on Embedded Systems, Computational Intelligence and Telematics in Control, April 3-5, 2012, Würzburg, Germany

Антони Славински, Георги Петров, Анушка Станчева – „Честотно и мрежово планиране на DVB-T2 стандарта за цифрова наземна телевизия и перспективни области за развитието на DVB-T2“ - 20-та Юбилейна национална конференция с международно участие „Телеком 2012“, 18-19 октомври 2012 г., гр. София

Georgi PETROV, Antoni SLAVINSKI, Ivan BOGOMILOV „CONCEPTUALLY NEW ARCHITECTURE FOR UNIVERSITY CURRICULA FOR ICT IN THE AGE OF DISRUPTIVE INNOVATION OF ON-LINE LEARNING“, , Доклад на Конференция с международно участие „Електроника“, 15 май 2014 г.

Georgi Petrov, Antoni Slavinski, Filip Andonov, Tereza Stefanova “University ICT Curriculum Upgrade - Quality Assurance In NBU” - XIII International Conference „CHALLENGES IN HIGHER EDUCATION AND RESEARCH IN XXI CENTURY“, 2 – 5 June 2015

A. Slavinski, I. Draganov, “Idea for Common European TV Channel”, 16th International Conference on Social Sciences, Paris, 23-24.11.2018 г.

Курсове от текущия семестър: