Електронен каталог

Цветелина Димитрова

Цветелина Димитрова
Академична длъжност:
Департамент:
Икономика
Телефон:
0886895945
Приемно време:

Професионална автобиография:


От 14 години работя в сферата на изследванията, като последователно съм преминала през различните стъпки на изследователския процес - от изследовател, до мениджър проекти към момента в агенция Блу Пойнт България, в която работя от 7 години. Завършила съм маркетинг в УНСС и магистратура Реклама и стилове на живот. По настоящем съм кандидат доктор към ИУ Варна с тема, свързана с развитие на корпоративния имидж в банкоя сектор посредством телевизионна реклама. Студентите са моето вдъхновение и досегът с тях винаги ми носи полезност и добавена стойност.


Публикации:


Доклад 2020 Димитрова, Ц. Устойчивост на комуникациите на корпоративните брандове в банковия сектор - потребителска перспектива. Маркетинг в действие: Първа научно-приложна конференция, 2019 , София: НБУ , 2020, предстои издаване.

Доклад 2018 други индексирани издания Димитрова, Ц. Нови медийни възможности и предизвикателства пред традиционните медии в корпоративния банков сектор. Медийна среда, публична и стратегическа комуникация, София: УНСС, 2018, 458 - 466.

Статия 2018 Web of Science Q4 или Scopus Dimitrova, T. Corporate Image of Banks: Comparative Study in Bulgaria and Romania. Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, ISSN 2537-5865, 2018, 1, 273 - 282.

Доклад 2017 други индексирани издания Димитрова, Ц. Сравнителен анализ на отношението към телевизионните реклами на поколенията X и Y. Маркетингът опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 575 - 583.

Курсове от текущия семестър: