Електронен каталог

ас. д-р Четин Казак

ас. д-р Четин Казак
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Вторник 12:30-14:30 412 I Корпус
Петък 12:30-14:30 412 I Корпус
Б1 tkazak@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Доктор по право

Четин Казак е български юрист, който упражнява професиите на адвокат (вписан в Софийска адвокатска колегия), преподавател по право и арбитър.

Четин Казак е завършил право и е получил следдипломна квалификация по Международно търговско право в Университета на Бургундия, в Дижон (Франция). Той е защитил докторска дисертация по право в Института за държавата и правото при Българска академия на науките.

През 2001 г., Четин Казак е бил избран за член на Народното събрание на Република България. Той е заемал длъжността народен представител в продължение на 16 години, от 2001 до 2017 г. През този период, той е изпълнявал функциите на Вице-президент на Парламентарната асамблея на НАТО, Ръководител на Българската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО и Ръководител на Българската делегация в Парламентарната асамблея на Франкофонията.

През периода 2005-2007г., Четин Казак е бил член наблюдател в Европейския парламент.

Четин Казак упражнява адвокатската професия от 2003 г. Той практикува основно в областите на търговското право, административното право и международното право. Той предоставя услуги на български инвеститори, като им помага да развият международни контакти с Франция, Турция, Казахстан, Мароко и Катар.

От 2019 г., Четин Казак преподава право в следните висши учебни заведения, намиращи се в София: Нов български университет и Висшето училище по телекомуникации и пощи.

От 2019 г., Четин Казак заема длъжността арбитър към Международния арбитражен съд в София. Четин Казак владее перфектно български, турски и френски език, и много добре английски и руски език.

Член на следните организационни комитети:

Тридесет години България в съвета на Европа - върховенство на правото, демокрация, права на човека :Юбилейна научна конференция, 30 април 2022 г., НБУ


Публикации:


1. Четин Казак, Роля на Съвета на ЕС в диалога и отношенията с трети страни в областта на правата на човека. - В: Научни трудове на Института за държавата и правото, том 4, ИДП-БАН, София, 2009 г.

2. Четин Казак, Ранни опити за европейска интеграция и права на човека. - В: Научни трудове на Института за държвата и правото, том 9, ИДП-БАН, София, 2014 г.

3. Четин Казак, Присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. - В: сп. Правна мисъл, № 1, 2014 г.

4. Четин Казак, Европейски зелен пакт, В: Годишник на департамент "Право" на НБУ, 2020 г.

5.Четин Казак, Присъединяването на ЕС към ЕКПЧ - уравнение с много неизвестни - В: Годишник на департамент "Право" на НБУ, 2021 г.

Курсове от текущия семестър: