Електронен каталог

доц. д-р Татяна Томова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


1. Фамилия: ТОМОВА

2. Име: ТАТЯНА ТРИФОНОВА

3. Националност: българка

4. Образование: висше, доктор

5. Понастоящем заемана длъжност: Доцент в катедра „Публична администрация”, СУ „Св. Кл. Охридски”.

6. Основни квалификации:

• Компетенции в областта на анализа на публични политики.

• Знания за социалните, здравните и образователните политики.

• Знания за алтернативните инструменти за постигане на публичните цели.

• Умения за изработване на политики и програми за социални, здравни и образователни проблеми.

• Знания за инструментите за оценка на публичните действия.

• Умения за разработване на инструменти за оценка на публични действия.

• Умения за разработване на програми за формиране и повишаване на квалификацията на държавните служители.

• Умения за разработване на образователни и квалификационни програми.


Публикации:


Монографии

• Изработване на политики, програми, проекти, 2008, ISBN 978-954-9338-05-8

• Публичните политики. Подходи и методология на изследването и анализа, 2003, ISBN 954-07-1892-Х

• Теория на социалната политика, 2000, ISBN 954-9536-22-Х

• Модерните социални държави. Политиката на САЩ, Великобритания, Германия и Швеция, 1998, ISBN 957-324-948-12

Научни студии и статии

• Новите форми на европейско публично управление: променя ли се ролята на изпълнителната власт; в: М. Любенов (ред.), Българската политология пред предизвикателствата на времето, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С. 2010.

• Политиците и политиките: Имат ли нужда политици от съвети и съветници за политиките; в: Анна Кръстева (ред.), Българският политик. Щрихи към портрета. Издателство на Нов Български Университет, С. 2010

• L’effectivité de la participation citoyenne : le cas bulgare ; en Krasteva A. , A. Todorov (éd.) «Engagement citoyenne», Nouvelle Université bulgare, 2009.

• Policy-making process modernization: Evaluation of Bulgarian case, Proceedings of conference, http://www.kpolykentro.gr/export/sites/polykentro/en/events/conferences/Documents/Paper_Bulgaria.pdf

• Оценка на социалната политика в България, в „България в ЕС: очаквания и реалности”, С. 2008.

• Социалната политика пред предизвикателствата на бедността, в: „Демокрацията в Латинска Америка през 21 век”, Издателство на НБУ, 2008.

• Оценка на въвеждането на концепцията Полиция в близост в българското общество, 2005, http://www.vblizost.org/doc/policies.pdf

• Оценка на ромската политика в България, 2005, http://politiki.bg/downloads/2033159589/Roma_Policy_Report.doc

• Le cas bulgare : le système de retraite entre la rationalité et les pressions politiques, 2003, www.cse-d.eu/csesite/accueil.nsf/url/contributionsconf

• Социалната политика в България: рационалната власт в търсене на солидарността, в Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток, 2002, ISBN 954-616-103-9

• Форми на корупция в социалната сфера и механизми за ограничаването им, в Има ли корупция в социалната сфера?, 2001, ISBN 954-616-089-Х

• The new Social Security Code: Winners and Losers: The Bulgarian case, в Ten Years of transition. Prospect and challenges for the future of Public administration, 2000, ISBN 80-89013-03-1

Курсове от текущия семестър: