Електронен каталог

гл. ас. д-р Мария Тумбева

гл. ас. д-р Мария Тумбева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0896736486
e-mail:
Приемно време:
Сряда 16:00-18:00 603 II Корпус
Четвъртък 16:00-18:00 603 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: