Електронен каталог

проф. д-р Димитър Тенчев

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: