Електронен каталог

Майя Бужашка

Майя Бужашка
Академична длъжност:
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
+359 877 308500
Приемно време:

Професионална автобиография:


http://mayabuzhashka.wix.com/colourful


Публикации:


Курсове от текущия семестър: