Електронен каталог

д-р Иван Иванов

Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доктор със защита на дисертационен труд в Русенски Университет „Ангел Кънчев“, Юридически факултет – гр. Русе в направление „3.6 Право“.

2014-до момента: Младши-прокурор и прокурор в Софийска районна прокуратура

Вид на дейността или сферата на работа магистрат

2013-2014: обучение в Национален институт на правосъдието – гр. София

Вид на дейността или сферата на работа:кандидат за младши-магистрат

2011-2013: младши разследващ полицай и разследващ полицай в 04 РУ-СДВР

Вид на дейността или сферата на работа:водещ разследвания в сектор „Досъдебно производство“, кат. „Г“-инспектор

2010-2011:съдия-арбитър към Софийски арбитражен съд към „Българска арбитражна асоциация“

2006-2010:фитнес-инструктор в спортна зала, студент в СУ "Св. Климент Охридски"


Публикации:


. „Българският феномен телефонна измама“ - доклад за сборник от научна конференция на ЮФ на РУ 2017г., в сборник с доклади „Ролята на криминологията и сродните ѝ науки в противдействието на престъпността“ - РУ „Ангел Кънчев“, Русе, 2018г., стр. 232 -

▪ Наказателно-правна характеристика на телефонната измама“ – Студентска научна сесия – статия СНС’18 -

▪ „Профил и характерни особености на посредника при телефонната измама“ – доклад за сборник от научна конференция на ЮФ на РУ 2018г. – сборник с доклади „Противодействие на корупцията в България“ – РУ „Ангел Кънчев“, Русе, 2019г., стр. 236 -

▪ „Териториална разпределеност при телефонните измами. Криминологична характеристика и прогнозиране.“ – доклад за 57-ма научна конференция на РУ-2019г.

▪ „Телефонната измама – проблеми при разследването, принципи и идеи за ефективно противодействие и превенция“ - доклад за 58-ма научна конференция на РУ-2019г.

▪ „Как да черпим права от неправомерното си поведение – някои проблеми в наказателноправната уредба на обсебването по НК“ – статия, публикувана на интернет – адрес: D0%BE%D1%82%D0%BE/

▪ „Някои практически проблеми на наказателното правораздаване и използването на приложната криминология за тяхното разрешаване“ – доклад за научна конференция на Нов български университет, София, 14-15.10.2021г., в „Приложната криминология в България“ – сборник с доклади от научна конференция на Нов български университет (департамент „Национална и международна сигурност и департамент „Право“) и Българска асоциация по криминология, София, 2022, стр.317

▪ „Криминология в действие – превенция на телефонните измами“ – доклад за научна конференция на Нов български университет, София, 14-15.10.2021г., в „Приложната криминология в България“ – сборник с доклади от научна конференция на Нов български университет (департамент „Национална и международна сигурност и департамент „Право“) и Българска асоциация по криминология, София, 2022, стр. 335.

▪ „Епос за тригодишната война. Кратък анализ с изводи и коментари на новите положения в организацията на работа на Софийска районна прокуратура при разследването и превенцията на престъпления, извършени в условията на домашно насилие в периода 04.05.2018г. - 30.06.2021г.“ – доклад за научно-приложна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ на тема «Взаимодействие между институциите при решаване на случаи на домашно насилие» - 26.11.2021г.

▪ «Травмите на носа – ахилесова пета на наказателния процес» - доклад за научна конференция на СУ «Св. Климент Охридски», посветена на 110 години от рождението на проф. д-р Иван Ненов и 90 години от рождението на проф. д-р Цеко Цеков, която следва да се проведе в София, 13.10.2022г.

Курсове от текущия семестър: