Електронен каталог

д-р Съби Събев

Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Биографична справка

за г-н Съби И. Събев

Г-н Събев е роден в с. Желю войвода, област Сливен. Завършил е средно образование в Техникум по електротехника “Мария С. Кюри” – гр. Сливен.

През 1975 г., г-н Събев е завършил Военно-въздушното училище “Георги Бенковски”, с. Долна Митрополия, обл. Плевен, както с военна, така и с гражданска специалност – “инженер по радиоелектроника”, а през 1982 г. се дипломира във Военна академия “Георги С. Раковски” – София, с магистърска специалност по военно дело. През 1987 г. г-н Събев е завършил оперативен курс във Военна академия “Юрий Н. Гагарин”, в Монино – Руската федерация, а през 1994 г. се дипломира от Военно-въздушния колеж на ВВС на САЩ, в Монтгомери – Алабама. В периода 2001 – 2002 г., г-н Събев е завършил различни курсове за старши и висши офицери в страни-членки на НАТО, включително в школата на НАТО в Оберамергау – Германия, Центъра “Джордж Маршал” в Гайлен- Партенкирхен – Германия и Колежа по отбрана на НАТО в Рим – Италия.

Жизнената кариера на г-н Събев е била изключително военна. Той е заемал различни длъжности във ВВС и ГЩ-БА, на тактическо, оперативно и стратегическо ниво. Оглавявал е щаб на авиационна ескадрила, полк и дивизия, бил е зам. началник щаб на авиационен корпус, последователно е ръководил оперативно управление в щаба на ВВС и управления по операциите и стратегическото планиране в Генералния щаб на Българската армия. Г-н Събев приключва военната си кариера като военен представител на България в Главната квартира на НАТО, в Брюксел – Белгия, където работи над 2 години като национален представител във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС.

През военната си кариера г-н Събев е работил за изграждането и укрепването на военните способности и структури на ВВС и за реформата на Българската армия, ръководил е разработката на доктринални документи, стратегически прегледи, планове и анализи, включително за участие на военни контингенти в учения и операции на НАТО по опазване на мира. Като военен представител е изградил и интегрирал националното военно представителство в дейността на Военния комитет на НАТО и подчинените му работни органи.

Понастоящем г-н Събев работи като главен експерт във Военна академия “Г.С.Раковски” по изследване на въпроси от съюзната и национална сигурност и отбрана, военната стратегия, отбранително планиране и развитие на въоръжените сили и тяхната трансформация. Използва разностранния си опит и за водене на краткосрочни курсове по структурите и механизмите за функциониране на НАТО и Европейската политика за сигурност и отбрана.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: