Електронен каталог

доц. д-р Георги Георгиев

доц. д-р Георги Георгиев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
0887 95 68 30
Приемно време:

Професионална автобиография:


Георги Карамфилов Георгиев е роден на 07.11.1961 г. в гр. Перник. Гражданин е на Република България.

Образование и квалификация:

• 1983 г. – завършва Висше военно училище в гр. Шумен, специалност "Земна артилерия", политически профил.

• 1995 г. – завършва Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет.

• 2005 г. – получава образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Международно право и международни отношения" след защитен дисертационен труд пред Специализирания научен съвет по правни науки – ВАК на тема "Имплементация на Международното хуманитарно право в Република България".

• Специализирал е в България и в чужбина след 2000 г. по правни аспекти на националната и международната сигурност и отбраната на страната – Институт за правни науки - БАН (2004); Департамента за изследвания в областта на мира и въоръжените конфликти към Университета в Упсала, Кралство Швеция (2001 г.) и Националния отбранителен колеж в Стокхолм, Кралство Швеция (2001 г.); Училищния център за следдипломна квалификация на Военноморските сили на САЩ в Монтерей - Калифорния, САЩ (2003 г.) и Националния военен колеж в Торонто, Канада (2005 г.).

• Има серия от участия в работни срещи по линия на Консорциума на военните академии от страни-членки на НАТО и страни, участващи в инициативата "Партньорство за мир" по въпроси на усъвършенстване на военното обучение в сферата на международноправните регламентации, приложими по време на международни или вътрешни въоръжени конфликти с акцент върху категориите защитени лица и обекти и правните рестрикции относно методите и средствата за водене на бойни действия и употреба на полицейска сила.

Професионална дейност:

• Офицер на кадрова военна служба от 1983 г., заемал до 1995 г. различни длъжности в състава на мотострелкови полк, учебен танков полк, отделен инженерно-монтажен полк, мотострелкова дивизия, Тила на БНА и Главно управление на въоръжението и техниката, като бивши централни органи на Министерството на отбраната.

• Постоянен щатен преподавател в катедра "Съвместни операции и планиране" или други катедри от състава на факултет "Национална сигурност и отбрана" на Военна академия "Г. С. Раковски" - София от 1996 г. до 2019 г. с последни военно звание "полковник" и научно звание/длъжност “доцент” по научната специалност "Военно-политически проблеми на сигурността". Освободен от кадрова военна служба през 2019 г. по собствено желание за работа на цивилна международна конкурсна длъжност в Специалната мисия на ОССЕ в Украйна (2019 г. - 2022 г.).

• Кадрова военна служба извън територията на страната през 2006 г. (Багдад, Ирак) в качеството на правен съветник на Мисията на НАТО за обучение на новите сили за сигурност на Ирак; 2011 - 2012 г. (Монровия, Либерия), като военен наблюдател на ООН; 2013 -2016 (Кабул, Херат и Мазари Шариф в Афганистан), като правен съветник в Полицейската мисия на Европейския съюз.

Владее английски език.

Женен, с едно дете.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: