Електронен каталог

д-р Силвия Давидова-Иванова

д-р Силвия Давидова-Иванова
Академична длъжност:
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
0897859943
Приемно време:
8:00-20:00 Електронна поща: leadpapersnbu@gmail.com Онлайн

Професионална автобиография:


Силвия Давидова-Иванова е професионален психолог. Практикува от 2007 г., а от края на 2011 г. провежда консултативна (детско, организационно и семейно консултиране), обучителна (провежда курсове, тренинги и стажантски програми) и изследователска (инициатор е на три мащабни изследователски проекта, както и на пет емпирични проучвания в техните рамки) дейност в собствена практика – в Институт за личностна и организационна ефективност – София. Получила е допълнителна квалификация в следдипломна дистанционна програма на Университета на Флорида, както и в над 150 сертифицирани курса по управление на човешкия капитал и лидерство от авторитетни световни лектори. Посещава активно научни и практико-приложни форуми в областта на психологията и управлението. Автор е на множество публикации в областите на научен интерес (управление на човешкия капитал, кариери, лидерство, консултативна психология) – монографии, справочници, учебни помагала, статии. Изявява се и като преводач на значителен обем професионална литература от английски, руски и италиански език.

Преподава курса по "Теория и практика на лидерството" в НБУ от пролетния семестър на учебната 2022/3 г.

Образование:

2015 г. – Образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „3.2. Психология на дейността /Организационна психология/“

2015 г. – Образователна степен „Магистър“ по Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ (семестриално завършена)

2008 г. – Образователна степен „Магистър“ по Трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“, ФФ

2006 г. – Образователна степен „Бакалавър“ по Психология, пълно отличие, СУ „Св. Климент Охридски“, ФФ


Публикации:


Курсове от текущия семестър: