Електронен каталог

проф. Сава Джонев д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Училище по мениджмънт
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


- Психологически аспекти на словесното въздействие. София, 1985.

- Научното изследване като метод на мислене. София, 1986.

- Стратегии на ръководителя в междуличностните отношения. София, 1990.

- Социална Психология, том I-V. София, 1996-1997, 2004.

- Компютърна статистика за “скарани с математиката”. София, 1997.

- Социална организация – теория, диагностика, консултация, том І-ІІІ. С., 2000, 2001.

- Кризите на преуспяващите фирми (Психология на мениджмънта на успеха). С., 2004.

- Методи за изследване в областта на управлението на човешките ресурси. С., 2004, 2005, 200, 2010.

- Организационно консултиране, мениджмънт, управление на човешките ресурси, том І-ІІІ. С., 2014-2015.

- Качествени методи за изследване в социалните науки. С. 2015.

Курсове от текущия семестър: