Електронен каталог

доц. д-р Пламен Рилски

доц. д-р Пламен Рилски
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 18:00-20:00 508 + Б1: p_rilsky@mail.bg +Б2: Вайбър и Месинджър II Корпус
Вторник 12:30-14:30 508 + Б1: p_rilsky@mail.bg +Б2: Вайбър и Месинджър II Корпус

Професионална автобиография:


2023 г. - НБУ, Магистърски факултет, Доцент

Провеждане на Лекционните и Тренинг курсове по:

Сградостроителство 1 и 2 част

Архитектурни конструкции 1 и 2 част

2016 г. – 2022 г. НБУ, Магистърски факултет, Главен асистент

Провеждане на Лекционните и Тренинг курсове по:

Сградостроителство 1 и 2 част

Архитектурни конструкции 1 и 2 част

2013 г. - 2014 г. УАСГ, катедра „Жилищни сгради”, Хоноруван преподавател

Провеждане на Упражнения по:

Жилищни сгради 1 и 2 част

2011 г. - 2013 г. УАСГ, катедра „Жилищни сгради”, Асистент

Провеждане на Упражнения по:

Жилищни сгради 1 и 2 част

2010 г. - 2015 г. НБУ, Магистърски факултет, Хоноруван преподавател

Провеждане на Тренинг курс по:

Градоустройство – „Бизнес паркове“

2003 г. - 2011 г. УАСГ, катедра „Жилищни сгради”, Хоноруван преподавател

Провеждане на Упражнения по Жилищни сгради 1 и 2 част

2003 г. – AРХИбау ООД, Основател и Управител

Проектиране, консултиране, менажиране

1997 г. – 2003 г. ФРГ, Щутгарт, Архитектурни бюра

Архитект, Проектархитект, Ръководител проект


Публикации:


Курсове от текущия семестър: