Електронен каталог

д-р Кирил Величков

Академична длъжност:
Департамент:
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


д-р Кирил Величков е хоноруван преподавател в НБУ; ръководител е на управление «Европейски проекти и финансови институции» в СИБАНК, където отговаря за кредитирането на европрокети и сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, Българска банка за развитие и др. От 2003 работи като независим експерт за Европейската комисия.

Има над 15 години опит по европроекти. Работил е в звената за управление на ФАР, Сократ; в Центъра за изследване на демокрацията; в Гьоте институт където e отговарял за европроектите и сътрудничество с Европейски институции в югоизточна Европа; експерт по редица международни проекти; консултант на български и чуждестранни министерства др. Работил е Югоизточна Европа, Германия и Белгия.

Член е група работна група по европейски програми и други финансирания към Асоциация на Банките в България; Група за Европейски Прогнози и Изследвания към Институт отворено общество; Централно и Източно европейска университетска мрежа; Регионален лидерски форум.

Защитил е докторска дисертация за еврофондовете, има над 30 публикации. Владее английски, немски и руски.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: