Електронен каталог

ас. д-р Елена Пседерска

ас. д-р Елена Пседерска
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:00-14:30 401 I Корпус
Вторник 16:15-17:45 401 I Корпус
Сряда 14:30-16:30 401 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: