Електронен каталог

гл. ас. д-р Невена Димова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Антропология
Телефон:
8110614
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 10:45-11:15 библиотека I Корпус
Понеделник 14:30-16:30 615 II Корпус
Вторник 13:00-14:30 615
библиотека II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: