Електронен каталог

проф. Стефан Матеев д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование и научни степени:

1968 – Завършено висше образование в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност физика

1973 – дисертация за “кандидат на науките”: “Локализация стимулов, предъявляемых движущемуся глазу”

1990 – дисертация за “доктор на науките”: “Зрителна пространствена ориентация и волеви движения на очите у човека”,

Езици:

немски, английски, руски

Заемани длъжности:

- понастоящем професор на НБУ по обща психология (психофизика)

предишни:

- старши научен сътрудник І ст. по психофизиология в Институт по невробиология, БАН

- ръководител на Лаборатория “Механизми на възприятието” в Институт по невробиология, БАН

Изследователски интереси:

възприятие, психофизика, човешко изпълнение, зрително възприятие на движение и движещи се обекти

Ръководство на изследователски проекти:

Национални, подкрепени от НС "Научни изследвания"

• I-601/96 “Динамични свойства на зрителното възприятие на движение у човека”

• L-821/98 " Механизми на откриване и различаване на промени на зрително движение"

• OHN 1003/2000 “Зретелно възприятие на обекти, които се движат в апертура”

• OHN 1210/2002 “Бързина на реакцията към промени на вектора на скоростта на зрително движение”

• OHN 1303/2003 “Зрителна чувствителност към промени на посоката на зрително движение”

• L -1516/2005 “Субективната глобална посока на модулирано зрително движение”

Международен (ръководител от българска страна):

Проект 436BUL-113/32, подкрепен от DFG, Germany: "Механизми на възприятието на движение и локализация у човека", съвместно (1988 – 2008) с Изследователски център Leibniz за работна среда и човешки фактори (предишен Institut fuer Arbeitsphysiologie), Dortmund, Germany

Emails: mateeff@dir.bg, smateev@nbu.bg


Публикации:


Selected publications of Stefan Mateeff:

Mateeff, S., Yakimoff, N. & Mitrani, L. (1976). Some characteristics of the visual masking by moving contours. Vision Research 16, 489-492

Mateeff, S. (1978). Saccadic eye movement and localization of visual stimuli. Perception & Psychophysics, 24, 215-224

Mateeff, S. (1981). Psychophysics: Ideas and methods. Sofia: Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences (in Bulgarian)

Mateeff, S. Yakimoff, N. & Dimitrov, G. (1981). Localization of brief visual stimuli during pursuit eye movements. Acta Psychologica, 48, 133-140

Mateeff, S., Hohnsbein, J. & Noack, T. (1985). Dynamic visual capture: apparent auditory motion induced by a moving visual target. Perception, 14, 721-727

Mateeff, S. & Hohnsbein, J. (1988). Perceptual latencies for motion towards fovea are shorter than for motion away from the fovea. Vision Research 28, 711-719

Mateeff, S. & Hohnsbein, J. (1989). The role of the adjacency between background cues and objects in visual localization during ocular pursuit. Perception, 18, 93-104

Mateeff, S., Yakimoff, N., Hohnsbein, J. & Ehrenstein, W.H. (1991). Perceptual constancy during ocular pursuit: A quantitative estimation procedure. Perception & Psychophysics, 49, 390-392

Hohnsbein, J. & Mateeff, S. (1992). The relation between the velocity of visual motion and the reaction time to motion onset and offset. Vision Research, 32, 1789-1791

Mateeff, S., Popov, D. & Hohnsbein, J. (1993). Multi-aperture viewing: Perception of figures through very small apertures. Vision Research, 33, 2563 - 2567

Yakimoff, N., Ehrenstein, W.H., Hohnsbein, J. & Mateeff, S. (1993). Motion extrapolation performance: A linear model approach. Human Factors, 35, 501-510

Mateeff, S., Dimitrov, G. & Hohnsbein, J. (1995). Temporal thresholds and reaction time to changes in velocity of visual motion. Vision Research, 35, 355-363

Mateeff, S. & Hohnsbein, J. (1996). Perception of visual motion with modulated velocity: Effects of viewing distance and aperture size. Vision Research, 36, 2873-2882

Hohnsbein, J. & Mateeff, S. (1998). The time it takes to detect changes in speed and direction of visual motion. Vision Research, 38, 2569-2573

Mateeff, S. Genova, B. & Hohnsbein, J. (1999). The simple reaction time to changes in direction of visual motion. Experimental Brain Research 124, 391-394

Genova, B., Mateeff, S., Bonnet, C. & Hohnsbein, J. (2000) Mechanisms of simple and choice reaction to changes in direction of visual motion. Vision Research, 40, 3049-3058

Hohnsbein, J. & Mateeff, S. (2002) Speed decrements are seen better than increments through small apertures. Experimental Brain Research, 142, 434-438

Mateeff, S. Genova, B. & Hohnsbein, J. (2005) The visual analysis of changes of motion in reaction time tasks. Perception, 34, 341-356

Курсове от текущия семестър: