Електронен каталог

проф. Георги Карастоянов д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
92 26 529
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:

1. Професионална квалификация: психолог

2. Научна степен: доктор по психология, 1995г., Институт по психология-БАН

3. Научно звание: професор по психология, 2013

4. Специализации: САЩ, 1998, 2001, 2003, 2006; Германия 2005, 2006

5. Чужди езици: английски и руски език

6. Област на научните интереси: психология на стреса, военна психология, психология на влиянието, лидерство, личностна типология на Юнг, водене на преговори,спортна психология.


Публикации:


Стрес и военна среда, 1996

Психологичните типове по Карл Юнг и стресът, 2000

Военна психология и лидерство, 2002

Психологически операции, 2002

Лидерство в многонационални операции, 2005

Военна етика и лидерство, 2007

Лидерски практики, 2008

Психология на преднамереното влияние, 2012

Курсове от текущия семестър: