Електронен каталог

проф. д-р Емилия Алексиева

проф. д-р Емилия Алексиева
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
02/81 10 403
Приемно време:

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ

- Висше образование по психология в СУ"Климент Охридски" (1980). Дипломна работа по психолингвистика

- Втора специалност - български език

- Докторат по експериментална психология на тема "Валидност на проективни методики. Психосематнична валидизация на теста на дървото" - 1981-1984

- Магистърска степен по клинична психология (дипломиран клиничен психолог) от университета Париж 5 ("Сорбона" - Науки за човека) - Париж, Франция, през 1996-1997 г.Тема на дипломната работа: "Междупоколенско предаване на моделите на привързаността".

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ПСИХОАНАЛИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ

- лична анализа

1996-1997 - в Института на Парижкото психоаналитично дружество

2002-2005 - в Източноевропейски психоаналитичен институт на Международната психоаналитична асоциация;

- теоретично обучение

клинични и теоретични семинари на Парижкото психоаналитично дружество

семинари и летни школи на Източноевропейски психоаналитичен институт на Международната психоаналитична асоциация;

семинари в рамките на българо-френски проект за развитие на психоаналитичната практика в България;

семинари и международни конференции на Групата за развитие на психоаналитичната практика в България

- супервизия

индивидуална супервизия на психоаналитичната практика - Парижко психоаналитично дружество.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

2005 - специализация по психосоматика, психоаналитична перспектива в Център на Асоциацията за използване на изкуствен бъбрек, Париж, член на екипа на проф. Доминик Купа

2004 - специализация по психоаналитична психотерапия с деца и юноши в Център "Алфред Бине" на Асоциацията за психично здраве на ХІІІ район, Париж, член на екипа на д-р Мишел Венсан

2001 - завършено обучение за медиаторство за разрешаване на конфликти - ФПО, НБУ, преподавател: Сара Зисман

1998 - специализация по проблеми на психодиагностиката (психологическото оценяване) в клиничната практика - в университета Париж 5 ("Сорбона" - Науки за човека)

1998 - специализация по проект ТЕМПУС на Центъра по когнитивна наука на НБУ в университета в Лиеж, Белгия по проблеми на оптимизацията на оценяването в бакалавърско ниво по психология;

1997 - клиничен стаж в Болничен център "Света Ана" - Париж (5 месеца в рамките на магистърската програма по клинична психология), клиника на проф.Богораз (SM 25/26)

1994-1995 - специализация по проективна психология - обучение за работа с теста на Роршах и с ТАТ - първо ниво на университетска диплома по проективна психология - в университета Париж 5 ("Сорбона" - Науки за човека)

1994-1995 - специализация по психологическо консултиране в университета Париж 5 ("Сорбона" - Науки за човека)

1991-1992 - обучение по позитивна психотерапия, психосоматична медицина и междукултурна психиатрия - 72 часа, ВМА, обучител: Н. Песешкиан

1990 - Тренинг върху методи за развитие на креативността на Едуард де Боно, МОН

1986 -краткосрочна специализация по проблеми на експерименталната психосемантика в МГУ - факултет по психология, Москва


Публикации:


Курсове от текущия семестър: