Електронен каталог

гл. ас. д-р Димитър Петров

гл. ас. д-р Димитър Петров
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 14:45-16:15 712А II Корпус
Събота 9:30-11:00 712А II Корпус

Професионална автобиография:


Щатен преподавател в Нов български университет, Департамент Информатика от 2021г.

Хоноруван преподавател в Нов български университет, Департамент Информатика от 2018г. до 2021г.

Водени курсове: CSCB763 Разработване на мобилни приложения, CITB714 Програмиране на мобилни устройства, INFM308 Разработка на мобилни приложения, CSTB527 Софтуерни технологии със С#, CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET, CSTB220 Въведение в структурното програмиране, CSCB542 Разработка на мултиплатформени мобилни приложения с Flutter, CSCB543 Въведение в TensorFlow Lite-внедряване на Deep Learning модели в мобилни приложения.

Основни интереси в областта на: Разработката на мобилни приложения за ОС Android, IoT, Flutter, TensorFlow и др..


Публикации:


Курсове от текущия семестър: