Електронен каталог

Христо Павлов

Академична длъжност:
Департамент:
Информатика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Христо Павлов Павлов

Хоноруван преподавател в НБУ от 1996 г.

Водени курсове

Системи за обработка на графични изображения

Работа с фамилията Corel

Компютърни умения, PC

Специалист компютърни мрежи и хардуер

Управител на "Рендер" ЕООД

Машинен инженер

специализации Механика в информатиката, Компютърна графика в уредостроенето


Публикации:


Курсове от текущия семестър: