Електронен каталог

доц. д-р Софрони Върбев

доц. д-р Софрони Върбев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
0895491053
e-mail:
Приемно време:
Сряда 9:30-11:00 614 II Корпус
Сряда 13:00-15:30 614 II Корпус

Професионална автобиография:


Самостоятелни изложби:

2012 г. - Галерия “Възраждане” - Пловдив

2003 - Галерия “Беренберг Гослер Хаус” - Хамбург, Германия

2001 - Галерия “Нордерщед” - Хамбург, Германия

1999 - Алианс Франсез - Благоевград

1998 - Галерия “Ковачев” - Кюстендил

1997 - Галерия “Възраждане” – Пловдив

__________________________________________________________________

Награди:

2007 - I Награда в конкурс за лого на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

2006 - II Награда в конкурс за лого на Министерство на държавната администрация

1995, 1999 - Награди от ежегодния конкурс за карикатура на вестник Yomiuri Shimbun, Осака, Япония

1997 - II Награда в конкурс за календар на годината


Публикации:


- Върбев, Софрони. Съвременната корпоративна идентичност при CAMPER. Сборник научни публикации 2/2012. НБУ, 2012, с. 67 – 75.

- Върбев, Софрони. Варианти на корпоративна идентичност при бензиностанциите. Сборник научни публикации 2/2012. НБУ, 2012, с. 47 – 65.

- Върбев, Софрони. Варианти на корпоративна идентичност в интериора.

Сборник научни публикации 1/2012. НБУ, 2012, с. 45 – 60.

- Върбев, Софрони. Корпоративната идентичност и нейната връзка с корпоративния имидж и корпоративната репутация - Международна научна конференция "УНИТЕХ`11" Габрово, Сборник доклади, III, 2011, с. 105-110.

– Върбев, Софрони. Лого и търговска марка. Същност на търговската марка. Създаване на търговска марка. Протекция на търговската марка - Международна научна конференция "УНИТЕХ`11" Габрово, Сборник доклади, III, 2011, с. 99-104.

- Varbev, Sofroni. Corporate identity in interior. Second International Conference for PhD Candidates “Economics, Management and Tourism”. South-West University “Neofit Rilsky”, 2011, 202 – 205.

- Върбев, Софрони. Предпоставки и възникване на корпоративната идентичност. Първа научна конференция, организирана от департамент “Дизайн и архитектура” НБУ, на тема: “Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие”, НБУ. 2011

Курсове от текущия семестър: