Електронен каталог

преп. Мария Ганчева

преп. Мария Ганчева
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 11:15-13:15 Компютърен център/онлайн ІІІ Корпус
Сряда 11:15-13:15 Компютърен център/онлайн ІІІ Корпус

Професионална автобиография:


Образование

- Английска филология, "магистър", СУ "Св. Климент Охридски"

- Cambridge ESOL Certificate of Proficiency in English (CPE), Grade A

- Certificate de stage: Travail collaboratif en utilisant la plate-forme Moodle

______________________

Преподавателска дейност

Нов български университет, ул. Монтевидео 21, София 1618

- Общообразователни курсове по английски език за студентите от всички специалности

- Разработване на тестови и учебни материали, вкл. интерактивни и уеббазирани

- Участие в образователни проекти

- Научно-изследователска дейност в областта на когнитивната и приложната лингвистика

______________________

Конференции, семинари, специализации, проекти

- Участие по покана на Британски съвет като лектор по английски език в лятна школа за повишаване квалификацията на началните учители – гр. Китен

- Участие в 9 научни конференции

- Участие в няколко международни летни школи по когнитивни науки, НБУ

- Участие в повече от 50 семинара и обучения за повишаване на квалификацията, организирани от НБУ и др.

- Разработване на помагало по специализиран английски език по проект „Повишаване на квалификацията във висшето образование” към Центъра за чужди езици на НБУ

- Обучение в Университета на Рейкявик със стипендия за индивидуална мобилност по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“, компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал във висшето образование и науката“ на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, 2014 г.

- Участие в семинар, финансиран по програма Грундвиг, на тема: Mind maps as tools supporting adult literacy learning, Познан, Полша, 2014 г.

______________________

Обществена дейност

- Участие в национална комисия на МОН за провеждане на олимпиадата по английски език - разработване на тестови задачи за областния и националния кръг на олимпиадата по чужд език за средните училища (10. клас) - 2010-2012 г., 2020-2021 г.


Публикации:


1. Димитрова, С., А. Багашева, М. Ганчева, М. Тренчева-Николова, А. Николова, Примерни тестове за олимпиадата по английски език VIII-XII клас, Пловдив, Летера, 2011, ISBN 978-954-516-945-8.

2. Димитрова-Гюзелева, С., Е. Панчева, М. Ганчева, М. Тренчева-Николова, С. Делибеева, Примерни тестове за олимпиадата по английски език VIII-XII клас, 2012 г., Пловдив, Летера, 2012, ISBN 978-954-516-980-9.

Курсове от текущия семестър: